++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС

 

Месечни отчети месец март 2017г.

Отчет за месец март 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети"

Отчет за месец февруари 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети""

Месечни отчети месец февруари 2017г.

Отчета за месец януари 2017г. на Дейност "Социални услуги"

Месечни отчети месец януари 2017г.

Отчет за януари 2017г. на дейност "ОП " БО " Свиленград

Отчет към януари 2017г. детски градини  -други сметки и дейности

Отчет за януари 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети""

Отчета за месец януари 2017г. на Дейност "Социални услуги"

Месечни отчети месец декември 2016г.

Месечни отчети месец ноември 2016г.

Месечни отчети месец октомври 2016г.

Месечни отчети месец сепрември 2016г.

Месечни отчети месец август 2016г.

Месечни отчети месец юли 2016г.

Месечни отчети месец юни 2016г.

Месечни отчети месец май 2016г.

Месечни отчети месец април 2016г.

Месечни отчети месец март 2016г.

Месечни отчети месец февруари 2016г.

Месечни отчети месец януари 2016г.

Месечни отчети месец декември 2015г.

Месечни отчети месец ноември 2015г.

Месечни отчети месец октомври 2015г.

Месечни отчети месец септември 2015г.

Месечни отчети месец август 2015г.

Месечни отчети месец юли 2015г.

Месечни отчети месец юни 2015г.

Месечни отчети месец май 2015г.

Месечни отчети месец април 2015г.

Месечни отчети месец март 2015г.

Месечни отчети месец февруари 2015г.

Месечни отчети месец януари 2015г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2017– 2019

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград за 2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „Избор на финансова институция за предоставяне на банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг на община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2017 година

Регламент на Дванадесети  Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”, Свиленград 2017

Препоръки за предотвратяване на заболяването Инфлуенца по птиците

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.