++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
Обявления и заповеди на Общинска служба "Земеделие" - Свиленград

 

Заповед №РД - 09- 208/22.12.2017г. и Заповед №РД - 09- 209/22.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие" Хасково във връзка с изпълнение на процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ

Обявление във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г.

Обява

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ - 2017/18

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ - 2016/17

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Дервишка могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Левка

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Маточина

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Момково

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Мустрак

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Пашово

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Пъстрогор

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Райкова могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Щит

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Сладун

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Студена

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Варник

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Лисово

ЗАПОВЕД №192/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Лисово

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Равна гора

ЗАПОВЕД №191/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Равна гора

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Дервишка могила

ЗАПОВЕД №190/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Дервишка могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград

ЗАПОВЕД №189/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище гр.Свиленград

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление във връзка с подадени заявления за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2014/2015г.

Заповед №152/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №151/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №149/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №148/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №146/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на масивите за ползване - с. Левка за стопанската година от 01.10.2013г. до 30.09.2014г.

Окончателен регистър на масивите за ползване - с. Левка за стопанската 2013/2014 година

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово за стопанската година от 01.10.2013г. до 30.09.2014г.

Окончателен регистър на масивите за ползване - с. Лисово за стопанската 2013/2014 година

Заповед №196/27.09.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №195/27.09.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на средно годишно рентно плащане, съгласно чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово,с. Левка

Обявление

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 г.

Заповед №110/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №111/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №112/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №113/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №114/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №115/02.08.2013г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №116/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Обявление

Заповед №216/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Лисово

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово

Заповед №215/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Райкова могила

Регистър на масивите за ползване - с. Райкова могила

Заповед №214/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Левка

Регистър на масивите за ползване - с. Левка

Заповед №213/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Пъстрогор

Регистър на масивите за ползване - с. Пъстрогор

Заповед №212/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Сладун

Регистър на масивите за ползване - с. Сладун

Заповед №211/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Маточина

Регистър на масивите за ползване - с. Маточина

Заповед №210/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на масивите за ползване - с. Варник

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №164/02.08.2012 г., Заповед №169/02.08.2012 г. и Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №165/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №164/02.08.2012 г., Заповед №169/02.08.2012 г. и Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №166/02.08.2012 г., Заповед №167/02.08.2012 г. и Заповед №168/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №164/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №165/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №166/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №167/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №168/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №169/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ в партньорство с Община Свиленград обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Регламент на Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка" 2018

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.