++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
1.4.2017 10:00 с. Генералово „Памет и родолюбие” НЧ ”Граничар-2016” с. Генералово
2.4.2017 15:00 Спортна зала Свиленград Хандбална среща от програмата на  „А“РХГ“ ДСТ и ръководство на ХК "Свиленград"
3.4.2017 18:00 Арт-галерия Свиленград "Копнеж" - Изложба живопис на свиленградската художничка Мира Арт-галерия Свиленград
3 - 7.4.2017   ДГ "Слънце", ДГ "Радост" и НУ "Хр. Попмарков" "В света на приказките" - гостуване на Общинска библиотека в подготвителните групи във връзка със Седмицата на детската книга и изкуствата за деца Общинска библиотека
7.4.2017 13:30  НЧ “Отец Паисий - 1925”, с. Левка Публично представяне на клубовете по проект „Плетеница от етноси” към ЦОИДУЕМ на ученици от ОУ "Христо Ботев", с. Левка послучай Международния ден на ромите     
 Ръководство на ОУ "Христо Ботев", с. Левка
8.4.2017     Учебно пътуване на ромски ученици  от общинските училища, постигнали високи резултати в учебната дейност по маршрут: Свиленград-Димитровград-Хасково-Свиленград   
Общинска администрация и ръководства на училища
8.4.2017   с.Маточина Пролетно почистване на района на крепостта при с. Маточина и скалните църкви при селата Михалич и Маточина във връзка с Международния ден на културно-историческото наследство (18 април . Провеждане на Втори исторически игри „Маточина-2017”, във връзка с  812 г. от битката край Букелон.
Исторически музей
9.4.2017 11:30 гр. Свиленград,  двор на Храм "Живоприемний Източник" кв. Гебран Концерт „Цветница е!" с участието на фолклорни певчески и танцови формации от НЧ "Просвета 1870" Общинска администрация,          НЧ "Просвета 1870" Свиленград
9.4.2017 15:00 Спортна зала Свиленград Хандбална среща от програмата на  „А“РХГ“ ДСТ и ръководство на ХК "Свиленград"
9-11.4.2017   Спортна площадка в кв. "Изгрев" Традиционен детски футболен турнир, послучай Международния ден на ромите     
Ръководство на ФК "Евророма"
11.4.2017 11:00 Спортна зала Свиленград Хандбален турнир за девойки младша възраст /14 години/  ДСТ и ръководство на ХК "Свиленград"
12.4.2017 09:30 Спортна зала Свиленград Хандбален турнир за девойки младша възраст /14 години/  ДСТ и ръководство на ХК "Свиленград"
13.4.2017 10:00 Исторически музей Великденски традиции – боядисване на яйца по стари технологии и  с естествени багрила. Конкурс за най-оригинално боядисано яйце по стари технологии. 
Исторически музей
15.4.2017 11:00 гр. Свиленград,                         бул. "България" "Пъстър Великден" - детски празник и работилничка „Писано яйце” Общинска администрация
16.4.2017    НЧ "Просвета 1870" Свиленград, клон Одрин Кулинарна изложба. Изложба на великденски яйца.   НЧ "Просвета 1870" Свиленград, клон Одрин
17.4.2017 10:00 НЧ ”Отец Паисий-1929” с. Момково „Да съхраним българското!” НЧ ”Отец Паисий-1929” с. Момково
18.4.2017 10:30  НЧ "Просвета 1870" Свиленград "Палечка"- спектакъл за деца на Държавен куклен театър гр. Ямбол /представление за деца от детските градини - от  10.30 ч. и за ученици от училища - от 12.30 ч./   НЧ "Просвета 1870" Свиленград
21.4.2017 09-17:00 гр. Свиленград, пл. "5-ти октомври"  "Да превърнем Свиленград в открита библиотека" - по повод Световния ден на книгата библиотеката организира кампания за излизане на книгите извън стените на библиотеката, като на обществени места (паркове, автобусни спирки, автогарата) ще бъдат оставени книги със стикер "Прочети и предай нататък".   
22.4.2017 09:00 Спортна зала Свиленград Втори национален фестивал на българското хоро „Веселяшки хоровод” Общинска администрация, СНЦ "Веселяци" гр. Свиленград
23.4.2017 15:00 Спортна зала Свиленград Хандбална среща от програмата на  „А“РХГ“ ДСТ и ръководство на ХК "Свиленград"
26.4.2017 18:00  НЧ "Просвета 1870" Свиленград "Едно на лице, две на опаки" - спектакъл на Драматичен театър "В. Друмев" гр. Шумен, с участието на Влади Въргала и Елен Колева.
 НЧ "Просвета 1870" Свиленград
27.4.2017 17:00 Голяма зала на Общинска администрация Ученическа викторина, посветена на 140-годишнината от началото на Руско-турската война (1877-1878 г.)  Исторически музей
28.4.2017 17:00 Исторически музей „Развитие на копринарството в Свиленград и региона” - Дискусионен клуб на историка Исторически музей
29.4.2017   Църква "Св. Троица", Тракийски клуб, НЧ ”Просвета 1870” "Завръщане към корените" - Осма национална инициатива - среща на потомци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия и Мала Азия Общинска администрация, Тракийско дружество "Тракия"
29-30.4.2017   НЧ ”Изгрев-1928” с. Сладун Седми национален фолклорен фестивал „С песните на Кичка Савова” НЧ ”Изгрев-1928” с. Сладун

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОГРАМА за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население 2017– 2019

ОБЯВА за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград за 2017 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „Избор на финансова институция за предоставяне на банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг на община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2017 година

Регламент на Дванадесети  Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници”, Свиленград 2017

Препоръки за предотвратяване на заболяването Инфлуенца по птиците

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.