++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
1.6.2017   Детски градини Тържества по случай 1 юни - ден на детето Детски градини
2.6.2017 12:00 Площад "5-ти октомври" Поднасяне на венци и цветя в чест на Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България НЧ "Просвета 1870" и                  Общинска администрация
2.6.2017 16:00 Градски парк Детски празник "С вкус на сладолед" Общинска администрация
2.6.2017 18:00 НЧ"Просвета 1870" Юбилеен концерт на Спортен клуб по танци "Златните момичета" Ръководство на СКТ "Златните момичета"
3.6.2017 10:00 Спортна зала Детски турнир по тенис на маса за купа "1-ви юни" Клуб по тенис на маса "Граничар"
5.6.2017 18:00 НЧ"Просвета 1870" "Тесмофориите" - комедия на Аристофан - постановка на първокурсници от Пловдивски университет, специалност "Театрално майсторство" с участието на Донка Кьосева НЧ "Просвета 1870"

06.6.2017

17:00

Общинска библиотека

Премиера на новата стихосбирка на Павлина Циганчева "Завръщане"

Общинска библиотека
6.6.2017 18:00 НЧ"Просвета 1870" Годишна продукция на школата по пиано НЧ "Просвета 1870"
10-11.6.2017   Парк "Младежки" XII Международен фолклорен фестивал                                 "Песни и танци без граници" НЧ "Просвета 1870" 
13.6.2017 17:00 Исторически музей Откриване на изложба, посветена на Апостола на свободата по повод 180-та годишнина от рождението му  Исторически музей
18.6.2017 18:00 НЧ "Светлина-1927",  с.Райкова могила Честване на 90 години от основаването на                           НЧ "Светлина-1927" НЧ "Светлина-1927",           с.Райкова могила
20.6.2017 16:00 Арт галерия Откриване на китайска изложба "Дзиенджъ" Общинска администрация
20.6.2017 18:30 НЧ"Просвета 1870" Концерт на Николина Чакърдъкова НЧ "Просвета 1870"
21.6.2017 18:00 Спортна зала Честване на Международен ден на йога СК "Изида" 
24.6.2017   с.Щит "Празник на билката"  НЧ "Христо Ботев-1927", с.Щит    Исторически музей
28.6.2017 17:00 Исторически музей Дискусионен клуб на историка Исторически музей

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Свиленград.

ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „Избор на финансова институция за предоставяне на банков заем за рефинансиране на съществуващ дълг на община Свиленград

Препоръки за предотвратяване на заболяването Инфлуенца по птиците

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.