++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
6.9.2017 11:00 БПЦ "Св.Георги" гр.Одрин Тематична фотоизложба, посветена на Съединението на България НЧ"Просвета 1870" клон Одрин
6.9.2017 11:30 площад "5 Октомври" Церемония по поднасяне на венци и цветя по повод Съединението на България НЧ"Просвета 1870" и Общинска администрация
9.9.2017 10:00 с.Студена Втори фолклорен събор "Песен се пее, хоро се вие край Сакара." НЧ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Студена
11-30.9.2017   Исторически музей Мултимедийни презентации на тема:"Наследство и природа: пейзаж от възможности в Свиленград и региона" Исторически музей
15.9.2017   Училища и ЦДГ Тържествено откриване на Новата учебна година  Училища и ЦДГ
18.9.2017 18:30 парк Младежки Откриване на традиционния есенен панаир с участието на певчески и танцови фолклорни състави при НЧ"Просвета-1870" НЧ"Просвета 1870" и Общинска администрация
22.9.2017 11:30 площад "5 Октомври" Церемония по поднасяне на венци по повод Деня на независимостта НЧ"Просвета 1870" и Общинска администрация
25-29.09.2017   НЧ"Просвета 1870" Седмица на киното с филми на Бинка Желязкова НЧ"Просвета 1870" и Общинска администрация
26.9.2017 17:30 Арт галерия Официално откриване на Национален пленер "Нарисувани усещания" - трето издание Общинска администрация
29.9.2017 17:00 Исторически музей Откриване на експозиция "Занаятите в стария Свиленград" Исторически музей
30.9.2017 10:00 Спортна зала Младежки форум "Твоето бъдеще - идеи от свиленградчани за свиленградчани" Общинска администрация

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА СВИЛЕНГРАД - 5 ОКТОМВРИ

Публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Покана до медиите

Община Свиленград и народно читалище „Просвета 1870” Свиленград обявяват конкурс за художествено изпълнение на поезия на Ивайло Балабанов

Заповед за промяна на работното враме в ОбА-Свиленград

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.