++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
1.9.2018 10:00 с.Студена Фолклорен събор "Песен се пее, хоро се вие край Сакара" НЧ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Студена
01-02.09.2018  08:30 Тенис кортове Балкански турнир Турция, Гърция, България Тенис клуб,ОбА
6.9.2018 11:00 площад "5 Октомври" Церемония по поднасяне на венци и цветя по повод Съединението на България НЧ "Просвета 1870" и Общинска администрация
8.9.2018 18:00 Открита сцена до Стария мост на р.Марица "Гласът  на китарите - от бряг до бряг" НЧ "Просвета-1870"
11.9.2018 17:30 НЧ "Просвета-1870" Премиера на ДТС "Академия Млад актьор"  - пиесата "ГОРСКИТЕ ВЕТРОВЕ И ПРАСЕТО РОЛКА" по Петя Караколева, посветена на 10 години от основаването на ДТС "Академия Млад актьор"   НЧ "Просвета-1870"
14.9.2018 18:00 НЧ "Просвета-1870" Честване на 10-та годишнина от учредяването на клона на читалище "Просвета" в Одрин -  Откриване на изложба от рисунки техника Ебру  на  клуба по рисуване и фотографии  от "Вечерта на китарите - от бряг до бряг" на клуба по  фотография НЧ "Просвета-1870"
14.9.2018 18:30 НЧ "Просвета-1870" Юбилеен концерт, посветен на 10 години от основаването на НЧ "Просвета" Одрин, с участието на изпълнители от клубове в Читалище "Просвета"- Одрин и НЧ "Просвета-1870" Свиленград НЧ "Просвета-1870"
17.9.2018 10:00 Училища и ДГ Тържествено откриване на Новата учебна година  Училища и ДГ
17.9.2018 18:30 парк Младежки Откриване на традиционния есенен панаир с Концерт на Володя Стоянов Общинска администрация
22.9.2018 10:30 площад "5 Октомври" Церемония по поднасяне на венци по повод Деня на независимостта НЧ "Просвета 1870" и Общинска администрация
22.9.2018 11:00 Общинска администрация Младежки форум "Твоето бъдеще - идеи от свиленградчани за свиленградчани" Общинска администрация
22.9.2018 18:30 Арт галерия Официално откриване на Национален пленер "Нарисувани усещания" - четвърто издание Исторически музей, Общинска администрация
24.9.2018 11:00 Арт галерия Официално отбелязване на Деня на Европейския Зелен Пояс – изложба ,,Сакар – Земя на съкровища“ Зелени Балкани и Исторически музей
27.9.2018 18:00 Арт галерия Откриване на изложба с творбите на участниците в пленер "Нарисувани усещания" и закриване на пленера Исторически музей, Общинска администрация

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Празнична програма за Деня на Свиленград - 5-ти октомври

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.