++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
1.7.2017 08:00 с.Сива река Празник на жътвата, кулинарията и занаятите НЧ "Развитие-1928" с. Сива река
1-14.7.2017   Исторически музей Изложба, посветена на Апостола на свободата по повод 180-та годишнина от рождението му  Исторически музей
3.7 - 31.8.2017 9:00-12:00 Център по проблеми на детската личност Детска лятна занималня Общинска администрация и НЧ "Просвета-1870"
3.7 - 4.8.2017 10:30-12:30 Арт-галерия /понеделник, вторник и сряда/ и Исторически музей /четвъртък и петък/  "Лято в музея" - творчески занимания с деца Исторически музей
18.7.2017 11:00 Общинска библиотека Откриване на изложба от книги за живота и делото на Васил Левски, по случай 180-годишнината от рождението му Общинска библиотека
18.7.2017 20:00 Паметник на Васил Левски на ул. "Васил Левски" Факелно шествие под наслов "Свята и чиста република", посветено на 180-годишнината от рождението на Васил Левски  СУ "Д-р Петър Берон", НЧ "Просвета 1870", Общинска администрация
26.7.2017   с. Левка Традиционен събор "Свети Пантелеймон" НЧ "Отец Паисий-1925" с. Левка
27.7.2017 17:00 Исторически музей Дискусионен клуб на историка Исторически музей
23-30.7.2017   НЧ "Просвета 1870", филиал гр. Одрин Изложба на клуба за детски рисунки на творби по метода Ебру НЧ "Просвета 1870", филиал гр. Одрин

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Заповед за промяна на работното враме в ОбА-Свиленград

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.