++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Untitled Document

Две нови спортни площадки ще се изградят в Свиленград
22.05.2019
Общината започва изграждане на две нови спортни площадки – баскетболна и футболна, след като спечели финансиране по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г. ...
Финансиране на ремонта на шест улици спечели общината
22.05.2019
Финансирането на ремонта на шест улици в Свиленград спечели общината по проект „Реконструкция на улична мрежа в община Свиленград”. Това са ул. „Тодор Кирков”, ул.”Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул.„Комуна”, ул. „3-ти март”, ул. „Пушкин”. Общата стойност на ...
Община Свиленград въведе Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, предават се на площадката на ул. ‘‘Акад. Желязков‘‘ №5
15.05.2019
Община Свиленград въведе Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Това е част от реализация на ангажимента, който общината има в изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, както и на политиката за насърчаване на устойчивото развитие. Опасните отпадъци се разпознават по символите за опасност, които са ...
Председателят на Комисията по здравеопазване в НС д-р Даниела Дариткова и заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова откриха ТЕЛК и общежитие към МБАЛ-Свиленград
03.05.2019
Председателят на Комисията по здравеопазване в Народното събрание д-р Даниела Дариткова и заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова откриха две нови придобивки за Свиленград. Заедно с управителя на МБАЛ-Свиленград д-р Димитър Ермов те прерязаха лентата на първата ТЕЛК в Свиленград и на ново общежитие за медицински служители към местната болница. На събитието ...
Националната инициатива „България пее” ще се проведе в Свиленград
17.04.2019
На 20 април от 11:30 ч. в Свиленград ще пеят представителните хорови формации на Хасковска област. Концертът е част от четвъртото издание на Националната инициатива на Българския хоров съюз „България пее” за популяризиране на хоровото пеене и се провежда със съдействието на община Свиленград. Всяка година в ...
Започна реализацията на проект за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика”
17.04.2019
Начална пресконференция по проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, Договор №BG16M1OP002-4.004-0006-C01, се проведе на 16.04.2019 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на ОбА – Свиленград. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за ...
Общината въведе нова услуга - извозва разделно събраните отпадъци директно от търговските обекти
10.04.2019
Община Свиленград започна събиране и извозване на разделно събрани хартия, пластмаса и стъкло директно от търговските и административни обекти. От 01.04.2019 г. камиони на общината минават през магазини, офиси, заведения за обществено хранене, стопански и производствени сгради на територията на град Свиленград и извозват събраните разделно отпадъци. Новият модел ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 [Следваща] [Последна]

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.