++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Untitled Document

8 000 лева целево финансиране получиха две читалища
10.07.2014
Общо 8 000 лева целево финансиране на проекти получиха две местни читалища от Министерство на културата. 5 000 лева са отпуснати на НЧ „Просвета 1870” за провеждането в Свиленград на фестивал на духовите оркестри, а 3 000 лева са одобрени за ремонт на сградата на читалище „Изгрев 1921” ...
Кметът Манолов се срещна с младежи от Италия
10.07.2014
Кметът на общината Георги Манолов прие и разговаря с двама италиански младежи, гости на Свиленград по линия на Международния младежки Лайънс обмен. 18-годишният Емилио Долиани и 17-годишният Матео Новели споделиха добрите си впечатления от града и хората тук. Младежите говорят английски, френски и немски език и се надяват да ...
Изявени спортистки получиха стипендия за даровити деца
26.06.2014
Още три талантливи деца от Свиленград са одобрени за държавна стипендия за деца с изявени дарби. Те са едни най-добрите състезателки по спортна гимнастика към местния клуб „Ал. Фотев” - Миглена Милева, Юлиана Апостолова и Емилия Ангелова. Те ще получават стипендия от 135 лева в продължение на 12 ...
Опитът на община Свиленград в трансграничното сътрудничество проучва делегация от Норвегия
26.06.2014
Община Свиленград е образец за реализиране на трансгранични проекти и нейният опит е интересен за гранични общини от Норвегия. Това стана ясно при посещението в Свиленград на делегация от Норвежкия баренцов секретариат, водена от съветника Атле Столесен. Гостите бяха приети от заместник-кмета Мария Костадинова, която през април бе на работно ...
Общината финансира проект за младежки дейности на ПГССИ „Христо Ботев”
26.06.2014
Общината отпусна финансиране на проект за младежки дейности на Сдружение „Училищно настоятелство” към ПГССИ „Христо Ботев”. Средствата в размер на 1855 лева са от общинския бюджет и са по Общинската програма за подпомагане на младежки дейности. Тази година по нея кандидатстваха три проекта на неправителствени организации. Комисия към Консултативния съвет ...
Лятна детска занималня започва от 7 юли в общината
24.06.2014
От 7 юли до 29 август 2014 година Община Свиленград и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни откриват Лятна детска занималня в Центъра по проблемите на детската личност в сградата на Общинска администрация. Лятната занималня ще работи от понеделник до петък включително, сутрин от ...
Свиленград ще бъде домакин на XIX Държавно първенство по йога
24.06.2014
Община Свиленград ще бъде домакин на XIX Държавно първенство по йога на 28 и 29 юни 2014 г. Клубове по йога от цялата страна ще се представят в салона на НЧ „Просвета – 1870”. Организатори на спортния форум са Българска федерация по йога, Община ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [Следваща] [Последна]

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ в партньорство с Община Свиленград обявява конкурс за избор на здравен медиатор

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Регламент на Националния поетичен конкурс "Жената - любима и майка" 2018

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.