++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Untitled Document

Представяне на проект за повишаване на компетентността и ефективността на служителите в Общинска администрация - Свиленград
07.08.2013
Представяне на проект „Повишаване на компетентността и ефективността на Общинска администрация - Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетентности и чуждоезиково обучение” се проведе днес в заседателната зала на ОбА. Проектът се изпълнява от Община Свиленград по Договор А12-22-116/22.05.2013г. Той ще се реализира за период ...
Започна строителството на защитено жилище в Свиленград
07.08.2013
Първа копка на защитено жилище бе направена днес в Свиленград. В него ще бъдат подслонени 8 младежи на 18 години, които напускат домовете за деца, лишени от родителска грижа, и навлизат в живота на възрастните. Строителството се осъществява по проект на общината „Изграждане на защитено жилище на територията на ...
Общинският съвет отчете дейността си за първото полугодие на 2013 г.
02.08.2013
Отчет за дейността си за първото полугодие на 2013 г. представи Общински съвет –Свиленград на предваканционната си юлска сесия. За отчетния период местните законотворци са провели шест редовни заседания, а постоянните комисии към ОбС са заседавали 38 пъти. За шестте месеца на годината Общинският съвет е разгледал общо 202 ...
При ремонта и строителството на ВиК мрежата в кв. „Изгрев”, кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” хората ще бъдат предварително уведомявани за спирането на водата
01.08.2013
Община Свиленград и ВиК – Хасково предварително ще информират жителите на Свиленград при планирани прекъсвания на водоподаването във връзка с ремонтите и изграждането на ВиК системите в кв. „Изгрев”, кв. „Гебран” и кв. „Кап. Петко войвода” по общинския проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и ...
Събития от културния календар за юли в чест на 90 години от рождението на Бинка Желязкова
26.07.2013
С няколко събития от културния календар за месец юли общината отбеляза 90-та годишнина от рождението на Бинка Желязкова. Две изложби и радиопредаване по Общинско радио – Свиленград, бяха посветени на големия кинотворец. Родената в Свиленград на 15 юли 1923 г. Бинка Желязкова ...
Започна въвеждащото обучение на одобрените кандидати за предоставяне на услугата помощ в домашна среда
26.07.2013
Започна въвеждащото обучение на одобрените кандидати за предоставяне на услугата помощ в домашна среда по проекта на община Свиленград „Моята сребърна есен – щастлива пролет”, схема за безвъзмездно финансиране “Помощ в дома” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Целта на обучението е добрата подготовка и ефективност при предоставянето на ...
По-чиста градска среда и по - качествени водоснабдителни и канализационни услуги за жителите на Свиленград по проект на общината
19.07.2013
По-чиста градска среда и по - качествени водоснабдителни и канализационни услуги ще получат жителите на Свиленград с реализацията на проекта „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград". Проектът се осъществява от община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [Следваща] [Последна]

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ НА СВИЛЕНГРАД - 5 ОКТОМВРИ

Публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Покана до медиите

Община Свиленград и народно читалище „Просвета 1870” Свиленград обявяват конкурс за художествено изпълнение на поезия на Ивайло Балабанов

Заповед за промяна на работното враме в ОбА-Свиленград

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.