++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Untitled Document

Свиленградски плувци участваха в Световния спортен фестивал във Виена
23.07.2012
Седем свиленградски плувци от СК “Изида – Свиленград” се представиха успешно на Световния спортен фестивал, който се проведе в австрийската столица Виена. Международният спортен форум се организира под патронажа на ЮНЕСКО и включва състезания в 13 вида спорт. Българската група бе представена с отбори по баскетбол, волейбол,плуване, ...
23 деца участваха в Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” 2012 г.
23.07.2012
В Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” 2012 г. участваха 23 деца и ученици от Свиленград, които представиха 23 рисунки по темата. Те са възпитаници на ЦДГ „Слънце”, ЦДГ”Детелина”, ОУ ”Иван Вазов”, ОУ ”Любен Каравелов” и ПУИ ”Стефан Василев”. Отличени в общинския ...
Холографски изображения на археологически предмети, исторически възстановки, стрийт арт изкуство и средновековен атракцион ще привличат туристи в района на Свиленград по проект на общината
11.07.2012
Община Свиленград започна реализацията на дейностите по проект BG161РО001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще”, чиято цел е подкрепа и подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура на Средновековната крепост и Тракийската гробница в с. Мезек. Проектът е финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., а инвестицията ...
Продължава възстановяването на разрушените от наводнението къщи
10.07.2012
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС предостави още 65 272 лева за преодоляване на последиците от наводнението в Свиленград през месец февруари. Тази сума е определена на базата на последния комплект, внесени от Общинската администрация документи и оценки за по-тежките случаи на пострадали жилища. От отпуснатите средства ...
Международен турнир по тенис се проведе в Свиленград
09.07.2012
Свиленград бе домакин на международния турнир по тенис „Old bridge cup”. Турнирът се организира от тенис клуб „Свиленград” с ръководител Красимира Цингова, а наградният фонд осигуриха Община Свиленград и М-Тел - Свиленгрд. Спортното събитие е включено в календара на Европейската тенис асоциация. Провежда се за юноши и девойки до ...
Община Свиленград с най-успешна дейност в електронното управление
06.07.2012
Община Свиленград има най-успешна дейност в електронното управление в България. Това се казва в доклад за състоянието на администрацията през 2011 година, разгледан от Министерския съвет. След Свиленград в челните места в тази класация са общините Габрово и Баните, Смолянска област. Община Свиленград подобри ...
Лятна детска занималня стартира от 9 юли
05.07.2012
Лятна детска занималня отново отваря врати. Тя се организира за трета поредна година по инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Заниманията с всички деца, които искат да уплътнат свободното си време през ваканцията, започват на 9 юли в ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [Следваща] [Последна]

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Спортна програма за празника на Свиленград -5 октомври 2017

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.