++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кметът на община Свиленград инж. Георги Манолов пред вестник “24 часа” – притурка, интервю по повод Деня на Свиленград – 5 октомври, брой 275 от 5.10.2010 г.
16.10.2010
Г-н Манолов, във време на икономическа криза общините също изпитват повече трудности. Как се справя община Свиленград в условията на криза, каква е вашата рецепта за успешно преодоляване на проблемите?

В условията на икономическа криза се справяме по няколко начина. На първо място прилагаме една сериозна финансова дисциплина при изразходване на средствата на свиленградските данъкоплатци и отпуснатата от държавата субсидия. Друго, което допринася за положителните резултати е много добрата работа между общинската администрация и общинския съвет. Вземат се принципни решения за развитието на общината в този кризисен период и се търсят най-добрите варианти за решаване на проблемите. Общината е в стабилно финансово състояние, нямаме просрочени дългове, оперативните задължения се разплащат своевременно. Наред с разчетените икономии във всички сфери, включително Общинско предприятие, детски градини и училища, търсим алтернативни начини за подобряване на средата на живот на хората. Най-актуалният пример за това е извършваната в момента подмяна на водопроводите в голяма част от града – около 20 км. Този проект е почти финализиран. Финансиран е с облигационен заем на общината. Другото е газификацията на Свиленград, която се реализира чрез публично-частно партньорство между общината и частен инвеститор. Започва дългоочакваното асфалтиране на улиците с част от средствата от облигационния заем. Едновременно с това по Програмата за развитие на селските райони се обновяват четири парка в града, които до края на октомври ще бъдат завършени. Така че съм оптимист за състоянието на община Свиленград като цяло и за това, че съумяваме да привлечем инвестиции дори в това трудно време.

Вие лично удовлетворен ли сте от постигнатото през последната една година?

Удовлетворен съм, че намерихме начини за осъществяване на главния ни приоритет за 2010 година – подобряване на инфраструктурата. Проектите, които реализираме тази година, са част от решаването на проблемите с остарялата и повредена инфраструктура. Удовлетворен съм, че решихме, макар и частично, този наболял въпрос. Община Свиленград разработи много проекти в тази сфера – за канализацията, водопроводите, улиците. Но европейските програми, на които толкова разчитаме, не са съобразени с нуждите на град като Свиленград, а най-вече с по-малки населени места. Аз неведнъж съм казвал, че ако държавата не си промени критериите за оценка на тези проекти, ще зарови много европейски пари в пусти и обезлюдени места, а такива малки градове като Свиленград, в които живеят млади хора, и които трябва да се подпомагат по Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат игнорирани. Това е причината да не бъда абсолютно удовлетворен и да продължаваме да търсим други начини за подобряване на жизнената среда на хората в Свиленград.

Какво предстои да се случи в Свиленград през следващата една година според вашите планове и намерения?

Трябва да приключим това, което сме започнали – асфалтирането на улиците, подмяната на бордюрите и тротоарите. Това е един процес, който ще продължи поетапно в рамките на една година, за да не затрудняваме движението в града и за да имаме абсолютен контрол върху работата, която ще се извършва.Едновременно с това ще върви подмяна на дървесни видове и засаждане на нови дървета. Важно за Свиленград е, че в момента кандидатстваме с проекти за довършване на библиотеката, която ще бъде в сградата на бившия общински съвет, ще изградим клуб за възрастни хора в бившето кино “Форум”, ще построим една малка, но модерна спортна зала до градския парк и две спортни площадки – в кв. “Кап. Петко Войвода” и до ромския квартал в града. Кандидатстваме и с проект, който ще ни даде възможност да завършим асфалтирането и на останалите улици в Свиленград. Надявам се, че на 5 октомври ще имам възможност да разговарям по тези въпроси с министър Мирослав Найденов и да поискам от държавата да поеме ангажимент към община Свиленград.

На какъв етап е друг важен за Свиленград проект - Индустриалната зона? Има ли вероятност да се реализира в този мандат и какви фирми проявяват интерес към него?

Индустриалната зона на Свиленград е проект, който се работи от няколко години, има обемни предварителни анализи за това, че нашият район е подходящ за подобни инвестиции. Нашето виждане е тази зона да бъде за логистика, имайки предвид кръстопътното положение на Свиленград и националната инфраструктура, която се изгражда в момента – автомагистрала и жп линия. В зоната вече има извършено строителство на стойност около 1,5 млн. лева. Изградени са водопровод и канализация и е извършена рехабилитация на пътя Свиленград – с. Момково, който е една от връзките до района. За известно време този проект и на останалите 23 общини, които бяха избрани от държавата за изграждане на индустриални зони, беше замразен. Хубавото е, че сега отново се подновява работата. В понеделник имаме среща при министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с предстоящи дейности. Провеждам разговори с различни инвеститори, има сериозен интерес от чужди фирми, като например австрийски, предстои ми среща с нови инвеститори през този месец. Смятам, че тази идея е много мащабна, за да се реализира за една година. Важно е да получи подкрепа от държавата, за да се осъществи с по-бързи темпове.

На 5 октомври Свиленград празнува 98 години свобода. Какво ще пожелаете на свиленградчани по повод празника?

Искам да им пожелая да бъдат здрави, да проявят още малко търпение, докато се справим с наболелите проблеми. Да имат вяра, че се случват добри неща за Свиленград, град, в който, уверен съм, жизнената среда и начинът на живот непрекъснато ще се подобряват.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.