++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Започна реконструкцията на улиците в центъра на Свиленград
21.10.2010
Първите четири улици и два площада, които ще бъдат изцяло реконструирани и готови до края на годината, са ул.”Александър Стамболийски”, бул.”България”/от стария мост до пл.”14-ти март”/, площад “Свилена”, площад “14-ти март”, ул.”3-ти март”/от ул.”Г. Скрижовски” до ул.”Хр. Ботев”/ и ул.”Цар Симеон Велики”/от ул.”Ал. Стамболийски” до ул.”Хр. Шишманов”/. Те ще бъдат изцяло асфалтирани, с нови бордюри и тротоари, почистени отводнителни шахти, нова пътна маркировка, обособени места за засаждане на дървета и поставяне на контейнери за смет. Това предвижда графикът за изпълнение на обществената поръчка за асфалтиране на улиците в централната част на Свиленград. Мащабната реконструкция се осъществява след пълна подмяна на водопроводите в този район на града.
От началото на тази седмица започна активна работа по ул. “Александър Стамболийски”, където се подменят бордюрите и нарежда нов тротоар. Преди това бяха изчистени изсъхналите клони и дървета, които ще бъдат заменени с нови видове. Предстои да се обнови платното за движение по следната технология: премахване на остарелия повърхностен слой асфалт, поставяне на трошено-каменна смес по разширенията на улицата и полагане на плътно асфалтово покритие.
Останалите улици от графика, които ще се ремонтират в началото на следващата година, през зимния период ще бъдат поддържани в проходимо състояние от фирмите “Райкомерс”, “Свиленград-газ” и ОП “Благоустрояване и озеленяване”. Едновременно с това продължава изкърпването на второстепенните улици. Освен в града, се запълват дупките и в кв. “Кап. Петко Войвода”.
Обезопасяването на улиците в ремонт се извършва от общинската охрана. Затварят се за движение отделните отсечки между пресечките, а временно, за облекчаване на трафика в центъра на града, еднопосочните улици са отворени и в двете посоки.
ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.