++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Византийска находка разкри ремонтът на старата турска баня в Свиленград
18.01.2012
Напълно запазена византийска отоплителна система се разкри по време на ремонта на старата турска баня в центъра на Свиленград. Архитектурната забележителност се реставрира по проект на общината в партньорство с гръцката община Димотика по програма Европейско териториално сътрудничество Гърция-България.
От месец ноември стартира реставрацията на банята. Проектът, съгласуван от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), предвиждаше от помещението на огнището да бъде демонтиран метален резервоар и на негово място да бъде обособен санитарен възел. След премахване на резервоара и почистване на хумус и пепел от огнището работниците се натъкнали на автентична хипокаустна система, изградена от старинни тухли, характерни за сгради от византийския период. Тази система е служела за отопление на банята и е провеждала топлината и дима от огнището към залите - съблекалня и къпалня. Старинната отоплителна система представлява серия от засводени тухлени тунели под нивото на пода и димоотводи във външните стени на сградата. Те са оформени в основата си със скрити арки и излизат по периферията на купола. С цел да бъдат запазени и експонирани по подходящ начин новоразкритите структури на хипокауста се предвижда изработване на проект за промяна по време на строителството, който да актуализира първоначално одобрения. По разчети на специалистите това няма да забави реставрацията и тя ще приключи в разписания срок до месец май тази година.
Турската баня е елемент от някогашен цялостен комплекс от кервансарай, джамия, чаршия и хамам, изградени заедно със стария мост на река Марица в началото на 16 век. През 1913 година по време на Междусъюзническата война Свиленград е опожарен, а комплексът - унищожен. През 1934 година върху основите на хамама банята е издигната в първоначалния й вид и функционира като градска баня до 70-те години на 20 век. От 1982 година е обявена за паметник на културата с местно значение.
Проектът, по който работи община Свиленград е на стойност 309 455 евро. Освен турската баня в Свиленград, от гръцка страна ще бъде реставрирана подобна турска баня в Димотика. Общата цел на проекта е управление и валоризация на две важни културно-исторически и архитектурни забележителности и насърчаване на туризма в трансграничния регион. В края на проекта, който ще приключи през януари 2013 година, са предвидени официални откривания и на двата паметника, придружени с изложба. В гръцката община Димотика ще бъде показана изложбата „Как един мост и един град са били построени през 1529: Мостът на Мустафа паша в Свиленград“, а в Свиленград ще се състои представянето „Един път през времето: Дидимотихо от неолита до 20 век“.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.