++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Започна отводняване на залетите къщи в Свиленград
08.02.2012
Започна изпомпване и отводняване на домовете на хората в Свиленград. Осем екипа на местната служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, както и техни колеги от София и Бургас работят усилено.
Нощта премина спокойно. След сигнал на дежурните телефони спасителните екипи изведоха един възрастен мъж от дома му в кв. Гебран и го настаниха при роднини. Разливът от вчера на река Марица край селата Генералово и Капитан Андреево е само върху земеделска земя, няма засегнати къщи. От тази сутрин са оставени в готовност два БТР-а, останалите тежки машини и лодки са отзовани.
Населението е информирано да не ползва за пиене водата от централната водопроводна мрежа, поради замърсяването й. Тя може да се ползва само за битови нужди. В Регионалната здравна инспекция се правят изследвания на качеството на водата на всеки час. След подобряване на показателите й, ще бъде отменена забраната за пряка консумация. Забранена за пиене е също водата от местните извори в селата Чернодъб, Пъстрогор и Димитровче, поради подпочвеното й замърсяване.
На дежурните телефони в общината зачестиха въпросите за обезщетения за нанесените от наводнението щети. Предстои сформиране на комисия от експерти от национално, областно и общинско ниво, която да опише пораженията и оцени финансовия им размер.
Тежка е зимната обстановка в част от общината. Доставят се вода, хляб и храна в селата, чиито пътища са проходими – Момково, Мезек, Сива река, Чернодъб, Генералово, Капитан Андреево, Пъстрогор, Младиново. Към останалите 15 села се разчистват пътищата, затрупани от сняг и виелици. В някои от тях няма ток. Общината е подала искане до областния кризисен център за изпращане на роторен снегорин, с чиято помощ да се осигури достъп до селата в непроходимия сакарски район.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.