++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

В Свиленград се проведе научна конференция за 100-годишнината от Балканската война
08.04.2012
Балканската война е връх в българската история, тя е подготвяна 34 години в името на националния идеал за единение на България и победният й ход заличава комплекса на роба в самосъзнанието на българите. Това бе тезата в доклада на акад. Георги Марков, който бе ръководител на провелата се в Свиленград научна конференция по повод 100-годишнината от Балканската война. Край Свиленград на 5 октомври 1912 г. е първата победна битка от Балканската война, в резултат на която градът е освободен от турско иго. Над 100 историци от страната и областта участваха в научния форум, организиран от община Свиленград, Регионалното дружество на историците в Хасково и Общинския исторически музей в Свиленград. Доклади по темата представиха още проф. Светлозар Елдъров от Института по Балканистика към БАН, преподавателите от Софийския университет проф. Искра Баева и проф. Евгения Калинова, д-р Красимира Узунова от Регионалния исторически музей в Хасково и историкът от музея в Свиленград Стефан Каймаков. Гостите бяха приветствани от заместник-кмета Мария Костадинова, която изтъкна юбилейната за Свиленград 2012 година и подготвяната от общината в чест на 100-годишнината от освобождението на града богата програма, чиято цел е да помним с почит героите от тези събития.
В изложението си „Балканските войни и съдбата на националните идеали” проф. Светлозар Елдъров, учен с 30-годишен професионален опит в областта на борбите за национално освобождение, запозна аудиторията със своето изследване за подмяната на националните идеали през 1913 година, което е една от причините за последвалата национална катастрофа след Балканската и по време на Междусъюзническата войни. Според учения, националният идеал не се измерва в квадратни километри, а с хората, готови за саможертва за него.
Проф. Баева разгледа темата „Последиците от Балканските войни за славянското единство в Източна Европа”. Проф. Калинова изнесе доклад за „Отражението на Балканските войни върху българо-турските отношения през 20-те и 30-те години на XX век”. „Мястото и ролята на Хасковски граничен район в подготовката на Балканската война” бе темата на д-р Красимира Узунова, а Стефан Каймаков говори за „Свиленград и Балканската война”.
Историците положиха венци и цветя на паметника на героите от щурма на Одрин в Градския парк и разгледаха изложбата на китайска коприна в местния музей.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.