++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Културни, здравни и спортни прояви за Международния ден на ромите
11.04.2012
Премиерното представление на спектакъла „Приказки край катуна” бе кулминацията на 10-дневните празнични прояви по повод Международния ден на ромите - 8 април. Постановката бе посрещната с голям интерес и аплодисменти и се игра при препълнена зала. „Приказки край катуна” е по мотиви от ромски народни приказки и разказва за нравите, традициите и ценностите на ромите. Режисьор на постановката е Ваня Стефанова – секретар на НЧ „Просвета-1870”, а в ролите се представиха учениците Донка Кьосева, Стефани Караначева, Вяра Илиева, Мирела Мухаремова Бозажи, Алейна Ембие, Богомира Христова, Мартина Николова, Памела Куманова, Гочо Ангелов, Руска Илиева, Лиляна Демирева, Венелина Михайлова, Атанас Пачов и Иван Манафъков. В продължение на четири месеца младежите се обучаваха в театрално майсторство в група за извънкласна дейност „Академия - млад актьор”. Представлението се осъществи по проекта на общината и НЧ „Просвета-1870” „Да мечтаем и творим заедно” №БС-33.9-062/14.10.2011, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства.
В чест на ромския празник във фоайето на ОбА- Свиленград бе наредена изложба от картини, апликации и макети на исторически забележителности, създадени от клуба по приложни изкуства “Работилничка за красота”, също сформиран по проекта „Да мечтаем и творим заедно”.
Сред ромчетата в ОУ „Л. Каравелов” и ОУ „Хр. Ботев” се проведоха здравни беседи с участието на експерти от Регионалната здравна инспекция. Част от празника бе общинският турнир по футбол, в който се включиха отбори от ФК „Евророма” и ученически отбори от кв. „Изгрев”. Празнично заседание проведе Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. С ученическа екскурзия и посещения на историческите забележителности в Хасковска област завършиха общинските прояви за Деня на ромите.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.