++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Центърът по проблеми на детската личност в Свиленград отбеляза 5 години от създаването си
21.04.2012
По случай 5-годишнината от създаването на Центъра по проблеми на детската личност в Свиленград се проведе спортен празник с масов крос и концерт на общинския мажоретен състав и градския духов оркестър. Организаторите на събитието от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни поканиха всички, които желаят, да се включат в пробега от 1200 м. Старт даде заместник-кметът на Свиленград и председател на МКБППМН Мария Костадинова. Маршрутът от 1200 м премина по бул. „България”, а финалът бе в Градския парк. На участниците бяха раздадени спортни тениски с логото на инициативата.
Центърът по проблемите на детскта личност се намира в сградата на Общинска администрация. Могат да го посещават всички желаещи деца и родители. Там те получават безплатни консултации от специалисти.
Създаването на Центъра е с цел предлагане на по - добра корекционно-възпитателна и превантивна дейност сред младежите, както и помощ на всички учебни заведения в общината. В него работят 9 обществени възпитатели – педагози, психолози и музикален педагог. Осъществява се индивидуална, групова и проучвателна дейност. През годините са организирани над 40 различни културно – масови и спортни прояви. Центърът се посещава както от малолетни и непълнолетни от рискова среда, така и склонни към насилие и агресия деца и деца в норма. В резултат от работата му броят на възпитателните дела е намалял значително, оказана е подкрепа на над 300 деца и техните семейства. Над 100 родители са получили индивидуални и групови консултации, дискутирани са въпроси свързани с наркоманията, агресията , интернет-зависимостта, трафика на хора и други социални проблеми. Центърът е място на дейности по различни проекти, организирани и провеждани от учебните заведения в общината, неправителствени организации, спортните клубове, читалищата и всички останали институции, работещи с деца.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.