++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Свиленград се включва в кампанията "Да изчистим България за един ден"
11.05.2012
Община Свиленград подкрепя кампанията на телевизия бТВ „Да изчистим България за един ден!” и се присъединява към инициативата. В деня на събитието - 12 май 2012 г., общината организира общоградско почистване по улици и почистване на повече от 20 района, сред които: местност „Левченски път”, районът зад стадион „Колодрума”, ул. „Зорница” до малката гара, кв.“Гебран”, ул. ”Добри Войников”, боровата гора, пътят преди ГКПП Капитан Андреево, ромските квартали в града и в кв. „Кап. Петко войвода”, пътят за ГКПП „Кап. Петко войвода”, местността зад стадион „Колодрума”, местността „Якъка”, брегът покрай р. Марица в очертанията на града и покрай р. Канаклийка, районите около историческите забележителности в Мезек – средновековната крепост и Тракийската гробница, екопътеката до връх Шейновец, районът около управлението на Митница – Свиленград в кв.”Кап. П. Войвода”, парк „Сухата река”, Младежки парк, районът около градския басейн, по улиците на града.
В акцията ще се включат служителите на общинската администрация, училища, детски градини, самодейните състави към читалището, партии, младежки организации, фирми, пенсионерски клубове, служители на митницата, спортни клубове, граждани.
Администрацията е направила организация, градът е разпределен на 11 района за сметосъбирането, осигурени са 14 камиона за извозване на отпадъците. За сметоизвозването са заявили участие седем частни фирми, общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване”, сметопочистващата фирма„Волф” .
Общината отправя апел към всички жители за почистване на пространствата между блоковете, около домовете, офисите, фирмите и стопанствата.
За по-добра организация на работа и разпределение на коли, техника и помощни материали още преди месец общината призова гражданите и организациите да дадат предложения за терени, нуждаещи се от почистване и да заявят участие в кампанията.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.