++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Изложба "Благодарим ви, дарители" в музея
17.05.2012
В Общински исторически музей - Свиленград се откри изложба под надслов „Благодарим ви, дарители”. На нея бяха представени всички предмети и документи, дарени на музея за последната една година. Събирателската дейност през изминалата година бе насочена към обогатяване на етнографския музеен фонд по темите „Копринения град” и „Облеклото и бита на баба и дядо” и към издирване на факти и исторически материали на тема „Старият град и неговите хора”. Благодарение на дарители се обогати и музейният фонд на отдел „Археология”.
Между новите постъпления могат да се видят каменен хаван от 6-2 в.пр. Хр., каменна база на колона от Средновековието, мраморни паметници с изписани на арабски сури, намерени в коритото на р. Марица, надгробен мраморен капак –дарен от местното полицейско управление . Част от даренията с етнографска стойност са различни престилки от региона на Свиленград, отделни елементи от народни носии от селата Варник, Михалич, Момково, сребърен начелник от с.Студена, вретена, хурки, обредни застелки от с. Момково, Мезек и др. Много платове, тъкани ръчно или във фабрика”Коприна” от памук и коприна /финик и фелемен/ допълват дарителския списък. Има мъжки панталон и рокли от коприна, покривки, кърпички, копринени конци и други.
Интерес представлява „Поучително евангелие” от Софроний Врачански, издадено 1881 г., нотариално заверени актове за собственост от османския период, книгата в ръкопис „Свиленград в миналото” на Георги Фотев, книгата с готварски рецепти от 1903 г., различни спомени, снимки и трудови отличия, портрети, отличия и награди на оперния ни певец Стефан Циганчев, книгите на неговата съпруга Павлина, дневника на V граничен отряд за мероприятията по националното осъзнаване на местното население, който дари един от бившите кметове на Свиленград - Атанас Атанасов.
Трудно е да разделиш дарителите на големи и малки, защото всеки прави това от сърце и на добра воля, каза директорът на музея Елена Митева. Тя благодари на всички 46 дарители и им връчи грамоти за дарение, пожела им да са здрави и успешни и да продължават да милеят все така за музейното дело в родния град.
ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.