++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Общината ще санира детските ясли
02.08.2012
Още една обществена сграда ще бъде санирана от Общината – Детски ясли „Пролет”. Детското заведение ще бъде основно ремонтирано и модернизирано, за да се постигне високо ниво на енергийна ефективност със значителни икономии на топлинна и ел.енергия и по-добри условия за отглеждане и възпитаване на най-малките жители на Свиленград. Кметът инж. Георги Манолов подписа договор за финансиране с Националния доверителен екофонд за реализиране на общинския проект “Нов дом за повече детски усмивки”. Стойността на проекта е 567 137 лева. От тях 482 066 лева предоставя фондът, а 81 071 лева е съфинансирането от бюджета на общината. Продължителността на дейностите е 12 месеца.
За този период ще се постави топлоизолационна система на 1125 кв.м външни стени, ще се извърши подмяна на амортизираната дървена дограма с пластмасова. Новото остъкляване ще оптимизира разходите за отопление, климатизация и осветление. Предвидено е топлинно изолиране на 1829 кв.м плосък покрив с мергелна вата, подмяна на луминисцентните осветителни тела и лампи с нажежаема жичка с енергоспестяващи. Пералното помещение ще се оборудва с нова техника. Основно ще се реконструират системите за отопление и вентилация и сградата ще бъде газифицирана. Енергоспестяващите мерки са определени след проведено от общината енергийно обследване на обекта.
Сградата на Детски ясли „Пролет” е публична общинска собственост, построена през 1978 г. Състои се от 3 блока, включващи сграда на два етажа с фоайе, спални, занимални помещения и санитарни възли, администрация и кухненски помещения. Яслите се посещават от 70 деца, обслужващият персонал е от 24 човека.
По различни инициативи и програми поетапно общината извършва саниране на образователната инфраструктура в града. На всички норми за енергийна ефективност вече отговарят сградите на СОУ „Д-р Петър Берон”, ОУ „Иван Вазов”, ЦДГ „Слънце”, ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Зорница”. Сградата на МБАЛ – Свиленград също е санирана от 2006 г., в най-скоро време това ще стане и с Медицински център 1.
ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.