++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Приключиха конкурсите по новата структура на администрацията
05.09.2012
От 4 септември длъжността Старши експерт „Култура и туризъм” в ОбА- Свиленград се изпълнява от Мария Нохчева. Тя е родом от Свиленград, завършила е СУ „Св. Климент Охридски”, има 23-годишен професионален опит в областта на културно-масовата дейност и читалищното дело, а през последните 12 години е била организатор култура в Община Бургас.
Нохчева участва в обявения от Община Свиленград конкурс за Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”. Конкурсът бе спечелен от временно изпълняващата длъжността Снежана Янева, която постигна по-висок бал в резултатите на тест и интервю. По покана на ръководството на общината Нохчева зае вакантното място на Старши експерт „Култура и туризъм”, след като също показа много високи познания на нормативната уредба и представи добри виждания за развитието на културата при участието си в конкурса.
Още четири конкурса за началници на отдели се проведоха във връзка с новата структура на администрацията, приета от Общинския съвет в началото на годината. На три от конкурсите – за Началник-отдел „Инвестиционна политика, обществени поръчки и контрол”, Началник-отдел „Информационно обслужване и правни дейности” и Началник-отдел „Счетоводство”, кандидатите бяха само по един. За позицията Началник-отдел „Човешки ресурси” участниците бяха двама, но единият отпадна още на първия етап, тъй като образованието му не бе според изискванията за професионалното направление.
След приключване на конкурсната процедура са назначени: Грозденка Дюлгерова Началник-отдел „Инвестиционна политика, обществени поръчки и контрол”, Христина Анастасова – Началник-отдел „Информационно обслужване и правни дейности”, Даниела Георгиева Началник-отдел „Човешки ресурси” и Мара Анастасова - Началник-отдел „Счетоводство”, които до момента изпълняваха длъжностите временно до провеждането на конкурс.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.