++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Две млади свиленградски поетеси бяха отличени в конкурса „Жената – любима и майка”
14.03.2009
Първа награда и специалната статуетка на националния поетичен конкурс „Жената – любима и майка” получи Петя Александрова от София. Тя бе отличена от журито за стихотворението си „Сключвам обръч край теб”. На специална церемония в голямата зала на общинската администрация наградите й бяха връчени от съпругата на кмета на Свиленград г-жа Елена Манолова, по чиято инициатива се провежда конкурсът.
Журито с председател Николай Петев - председател на Съюза на българските писатели и членове поетите Ивайло Балабанов и Воймир Асенов присъди втора награда на Цонка Христова от Дряново за стихотворението “Жена -Из картини от една изложба”. Трета награда получи Илиана Илиева от София за творбата й “Говорещите руни на реката”.
Тази година журито определи две поощрителни награди на млади поетеси от Свиленград – на Боряна Станева за “Душата ти е тъжен камертон” и на Катя Иванова за стихотворението “Нашият ден”.
В малката възрастова група 14- годишния Димитър Божков от Каварна за стихотворението си “Повярвай ми, мамо” получи първа награда. Журито оцени с втора награда 18-годишния Илиан Белев от Харманли и неговото стихотворението “Седенки”. Трета награда получи Георги Марио Климов за стихотворението “Мама винаги била е с мен “. Авторът е на 13 години, от град Ловеч. Поощрителната награда взе 12-годишната Мария Гаралова за стихотворението “Обич”. Малката поетеса е от град Ракитово.
Поетичният конкурс, посветен на жената, се провежда от 2005 година по идея на съпругата на кмета Елена Манолова, която осигурява наградата на победителя. Наградният фонд на конкурса е 1500 лева. В тазгодишното му издание участваха с общо 290 творби 119 автори от всички краища на България.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.