++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Подновяват се разкопките на праисторическо светилище, открито през миналата година в общината
08.03.2013
От началото на месец април ще продължи археологическото проучване на праисторическо ямно светилище край с.Кап. Андреево. През 2012 г. там бяха открити 217 находки: кремъчни оръдия от късния неолит, различни видове стъргалки, пробои и др., вероятно изработвани на място, различни каменни оръдия, оръдия на труда от кост и рог, керамични предмети. До разкопките през 2006 г. подобни обекти са били непознато явление по българските земи, а светилище с такива големи размери се разкрива за първи път. Това определя и голямото научно значение на този обект, съобщи проф. дин Васил Николов.
Ще заработят 2 екипа от 24 археолози под ръководството на проф. Николов и гл.ас.д-р Виктория Петрова от Археологическия институт при БАН. За да приключи работата в рамките на 3 месеца, предстои да бъдат назначени още 98 работници от общините Свиленград и Любимец.
Проф. Николов очаква само този обект да даде много интересна информация за т.нар. духовен живот на най-ранните земеделци и скотовъди на Европейския континент, които населяват земите на днешна България. След натрупания опит от 2006 г. учените се надяват по един достатъчно прецизен начин да извлекат информация за обредите на древните хора и какво ги е довело до река Марица, където да извършват в специално изкопани ями последователни обреди, посветени може би на Богинята-майка или на други образи от техния пантеон. Всички те са свързани с идеята за природния кръговрат и плодородието и с осигуряването на живота на общността всяка година. „След няколко месеца ще можем да ви кажем много интересни факти за живота от VI-то хилядолетие пр. Хр. от Мраморно море до Средиземноморието, още повече че на турска земя досега няма подобни проучвания, каза проф. Николов. Според него това археологическо наследство може да се използва за нуждите на културния туризъм: „С тези находки от това праисторическо къснонеолитно светилище би могло да се представи материалната култура на древните хора по начин, който да бъде атрактивен за туристическия поток. Покрай града минават стотици хора и това трябва да бъде използвано.”


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.