++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Опитът на Община Свиленград в предоставяне на електронни услуги бе представен на 14-та балканска конференция по е-управление
11.03.2013
Опитът на Община Свиленград в предоставяне на електронни услуги бе представен на 14-та балканска конференция по е-управление, която се проведе на 7 и 8 март в хотел „Шератон” в София. По покана на организаторите Христина Анастасова, началник-отдел „Информационно обслужване” в Общинска администрация – Свиленград, бе включена сред лекторите на форума и изнесе презентация по темата. Тя представи стъпките по осигуряването на 28 електронни услуги за гражданите и бизнеса в областите ГРАО, Местни данъци и такси и търговска дейност, Общинска собственост, Устройство на територията, както и Географската информационна система (ГИС) за публичен достъп до информация, свързана с общинската собственост и регистъра на разпоредителните сделки за нейното управление.
Конференцията бе открита от Томислав Дончев, министър в оставка по управление на средствата от ЕС. Според него всички форми на е-управление са ключът към генериране на бизнес растеж в бъдеще, а следвайки най-добрите световни практики, не съществува по-добър вариант за прозрачност и за информиране на гражданите от решенията тип електронно правителство.
Конференцията акцентира върху проекти в сферата на е-управлението и мултиплициране на успешни практики в тази област. Представиха се практическите резултати за реализация на основните задачи – свързване на регистрите с данни, кои са приоритетните административни услуги, как усъвършенстваният портал на е-правителството ще помага на обществото и др.
Организатори на събитието са ICT Media със съдействието на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ISACA - Sofia Chapter, Националното сдружение на общините, Фондация за реформа в местното самоуправление.
Тази година аудиторията наброяваше близо 300 души, сред които министри, зам.министри, областни управители, кметове, главни секретари, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии и др.
Община Свиленград подобри качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез въвеждането на електронни административни услуги и Географска информационна система по реализиран проект “По-добри услуги, по-доволни граждани”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”. В края на 2012 г. Управляващият орган на ОПАК удостои Община Свиленград с награда за успешното реализиране на проекта.
Презентацията от конференцията е публикувана в уеб сайта на общината, в раздел „Актуално”.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.