++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Трети фолклорен фестивал "С песните на Кичка Савова" в село Сладун
22.04.2013
Свиленградското село Сладун беше домакин на Третия национален тракийски фолклорен фестивал ”С песните на Кичка Савова”, който се проведе на 20 и 21 април. Тази година той премина под мотото “100 години от Балканската война и от опожаряването на с. Сладун”.
Фестивалът се проведе за трети път с финансовата подкрепа на Община Свиленград по инициатива на местното кметство и читалище ”Изгрев 1928”. Патрон на събитието и председател на журито е народната певица Кичка Савова, която е родом от Сладун. Тя е съосновател на Ансамбъл „Загоре”, художествен ръководител на състави към Центъра за художествена самодейност в Стара Загора. Членове на журито са академик Крум Георгиев – член на Международната академия за традиционно изкуство, носител на наградата за фолклор на Световната международна асоциация на фолклорните федерации, Николай Николаев – музикален редактор и водещ в радио Стара Загора, професионален музикант и учител, и Ваня Папазова – младши експерт в Дирекция ”Хуманитарни дейности” към Общинска администрация – Свиленград.
Статуетки за най-добро представяне бяха присъдени на певческа група за автентичен фолклор към НЧ ”Просвета 1921” с.Злато поле, община Димитровград, певческа група към НЧ ”Отец Паисий 1926” с.Полковник Серафимово, община Смолян, мъжка певческа група при НЧ ”Васил Левски 1934” с.Радовец, община Тополовград и женска певческа група при НЧ ”Христо Паскалев 1931” с.Младиново.
Със златни медали се окичиха малките изпълнители от първа възрастова група – Детска фолклорна група „Тракийска китка” с ръководител Виолета Карапеева, Фолклорна група „Лъчи от Тракия” при СОУ ”Д-р Петър Берон”, Детска вокална група „Златополче” с.Злато поле, община Димитровград.
Във втора възрастова група златни медали журито присъди на женска певческа група /квартет/ при НЧ ”Васил Левски 1934” с.Радовец и квартет от с.Студена.
Двама индивидуални изпълнители получиха златен медал и парична награда – Деля Николова от с.Момково и Атанас Георгиев от с.Стефан Караджово, община Болярово.
Сребърни медали взеха четирима индивидуални изпълнители – Мария Патишева от с.Сладун, Стана Милчева от с.Младиново, Мара Стоянова от с.Синапово, Желязка Попова от с.Българин.
В категория певчески групи сребърен медал получиха женска певческа група при НЧ ”Изгрев 1928” - с.Сладун, групата при НЧ ”Св.Св.Кирил и Методий 1928”- с.Студена, групата при НЧ ”Васил Левски 1933”- с.Капитан Андреево и участниците от певческа група към Тракийско дружество „Слави Мерджанов” - гр.Карнобат.
Бронзови медали получиха женска певческа група към НЧ „Светлина 1927” с.Райкова могила, групата към НЧ ”Христо Ботев 1927” с.Щит и женска фолклорна група към Тракийско дружество „Тракия” гр.Свиленград.
За цялостно представяне с парична награда бяха наградени участниците от НЧ ”Просвета 1915” гр.Раднево, които закриха фестивала с концерт със специалното участие на народната певица Динка Русева.
За двата дни на фестивала в него се представиха състави и групи към читалищата от общините Свиленград, Тополовград, Любимец, Хасково, Харманли, Гълъбово, Болярово, Карнобат, Димитровград и Раднево. Гост-участници бяха група „Кукери” към НЧ ”Зора 1930” - с.Челник, община Ямбол и група за народни обичаи към НЧ ”Просвета 1925”- с.Лозен, община Любимец, която представи пролетен народен обичаи „Ирминден”.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.