++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Със собствени средства общината асфалтира 10 улици в Свиленград
22.08.2013
Със собствени средства общината започна ремонт на 10 улици в Свиленград. От бюджета са заделени 359 981 лева за цялостно асфалтиране на улиците „Иларион Макариополски”, „Стефан Караджа”, „Странджа”, „Околчица”, „Неофит Рилски”, „Ген. Струков”, „Иван Вазов”, „3 март”, „Камчия” и „Христо Попмарков”. По тях са прокарани нови водопроводи и газопроводи, изградени са нови тротоари. Изпълнител на асфалтирането е „Пътинженеринг” ЕООД - Пловдив. Предвижда се дейностите да завършат за около месец.
През тази година ще бъдат изцяло асфалтирани още 29 улици в централната градска част. Средствата, в размер на 1 824 624 лева, са отпуснати по Програмата за развитие на селските райони. По този проект в момента общината провежда процедура за избор на изпълнител. Основен ремонт е предвиден за улиците с подменен водопровод и прекарана газификация: „Деде Агач”, „Захари Стоянов”, „13-ти октомври”, „Йордан Йовков”, „Тодор Каблешков”, „Македония”, „Искър”, „Стефан Караджа”, „Райко Даскалов”, „6септември”, „Септемврийци”, „Московска”, „Климент Охридски”, „Пейо Яворов”, „Свобода”, „Шипка”, „Чавдар”, „Захари Зограф”, „Жулио Кюри”, „Бузлуджа”, „Преображенско въстание”, „Гео Милев”, „Цанко Церковски”, „Гоце Делчев”, „Самарско знаме”, „Алеко Константинов”, „Георги Сава Раковски”, „Велики Преслав” и ул. от О.Т. 980 до О.Т. 976. По същия проект ще бъде благоустроен и площадът в село Студена.
През 2010 г. се извърши основен ремонт на 34 улици - 24 в града и 10 в кв. „Гебран”, както и два площада – „5 октомври” и „14 март”. В благоустрояването бяха вложени 2 657 694 лв. от облигационния заем от 5,5 млн. лв., който емитира общината. Останалите средства от заема бяха използвани за подмяната на водопроводната мрежа в централната част на града.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.