++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

фотообиколка на тема : „Есенни пейзажи от родния край през моя обектив”. Регламентът и формулярът за участие могат да бъдат изтеглени от секция "Актуално" на сайта
05.09.2013
ПОКАНА

Община Свиленград и Общински исторически музей организират за всички деца и възрастни любители фотографи фотообиколка на тема : „Есенни пейзажи от родния край през моя обектив”

Фотообиколката ще се проведе на 28.09.2013г. /събота/ при следния маршрут :


09:00ч. – Отпътуване от Площад „5-ти Октомври” /Пред хотел „Свилена”/ с осигурен за
целта транспорт по посока с.Маточина, общ.Свиленград.

10:00ч. – Пристигане в с.Маточина и насочване към скалната църква в селото.
/ време за снимане 30 минути /

11:00ч. - Отправяне към Средновековната крепост Букелон
/ време за снимане на крепостта и околностите около 45 минути /

12:15ч. - Отпътуване за пикник зона край с.Сладун.


14:30ч. – Отпътуване за с.Михалич и насочване към скалната църква
/ време за снимане 30 минути /

15:00ч. – Отпътуване за гр.Свиленград


Маршрутът е съобразен с факта, че пътуването е в рамките на един ден и снимането на различните селища и местности ще отнема време.

По време на обиколката участниците ще имат възможност да чуят интересни истории за посещаваните места и паметници от ас. д-р Стефан Димитров от Общинския исторически музей - Свиленград.

На записалите се участници ще бъдат осигурени вода и обяд – пикник зона.

Фотоконкурсът ще завърши с откриване на изложба на най-добрите фотографии и награждаване на победителите в Арт галерия Свиленград (старата баня).

При силно дъждовно време фотообиколката ще се проведе на 12.10.2013г. по гореописания маршрут.

Всички участници във фотообиколката е необходимо да се запознаят с регламента на конкурса и да попълнят формуляр за участие /бланките могат да се изтеглят от фейсбук страницата на дирекцията или от сайта на Община Свиленград /

Краен срок за заявка и участие 25.09.2013г. – Общинска администрация – Свиленград , Дирекция „Хуманитарни дейности” , стая 321, тел: 7-43-29 ; 7-43-72


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.