++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Първа копка на модерна спортна зала в Свиленград
25.09.2013
Задружна първа копка на многофункционална спортна зала в Свиленград направи колективът на общинския отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми”. Шампанското разбиха заедно ръководителят на отдела Светлана Динкова и нейните колеги Христина Николова, Милена Янева, Светлана Петева, Любомир Апостолов, Георги Ганчев, Десислава Михова, Огняна Тенчева и Диана Лозева. С активната си работа те допринасят най-много за успешното разработване и осъществяване на общинските проекти в полза на жителите на Свиленград. Освещаване на основите на спортното съоръжение извърши архиерейският наместник Отец Константин. На церемонията присъстваха председателят на Общинския съвет Георги Еленков и общински съветници, кметът на общината инж. Георги Манолов, заместник-кметът Мария Костадинова, представители на спортните клубове, бележити местни спортисти, журналисти, ученици и граждани.
За първи път в историята на Свиленград тук ще бъде построена спортна зала по най-съвременна технология, отговаряща на национални и международни критерии за спорт и състезания. В нея местните спортни клубове ще разполагат освен с отлична тренировъчна база и с кабинети, съблекални и офиси. Съоръжението се изгражда от Община Свиленград по проект „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”. Финансиран е по Програмата за развитие на селските райони. Освен спортната зала в проекта е включено и изграждането на две нови спортни площадки – в кв. “Кап. Петко войвода” и до Младежки парк. В строителството на спортните обекти ще бъдат вложени 5 651 344 лева. След проведена обществена поръчка за изпълнител на строителството бе избрано дружество "ДЖИ ПИ ГРУП" ООД – София. Планира се изграждането да завърши за пет месеца.
Спортната зала ще има разгъната застроена площ 4 200 кв. м. и размер на игралното поле – 1 222 кв.м. Ще разполага с 1 100 седящи места, включително и за инвалиди. Голямата площ и височината на залата от 13 м позволяват приложението на почти всички видове спорт – волейбол, баскетбол, хандбал, художествена и спортна гимнастика, борба, бокс, карате, аеробика и други. Модерното съоръжение, което ще бъде единствено както в областта, така и в съседните райони на Гърция и Турция, ще може да се ползва за спортни срещи и състезания на национално и международно ниво.
На територията на Община Свиленград има регистрирани 17 спортни клуба, за чието финансиране ежегодно общината отделя над 200 000 лева. Над 450 спортисти в различните възрастови групи участват активно в тренировъчния процес, ръководен от 35 квалифицирани треньори. Благодарение на добрата спортна база, с която разполага градът, клубовете често домакинстват и организират различни спортни прояви и състезания от националния спортен календар.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.