++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

ЕКОПАК и Община Свиленград със съвместна инициатива за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от опаковки
12.11.2013
ЕКОПАК България и Община Свиленград стартират информационно-образователна кампания за насърчаване на разделното събиране на отпадъци от опаковки и правилното им изхвърляне в трицветните контейнери. За целта е създаден кратък образователен клип, в края на който кметът на Свиленград Георги Манолов се обръща към съгражданите с призив да изхвърлят разделно, за да запазят града чист, да депонират по-малко битов отпадък и така да запазят непроменена такса смет.Клипът може да изтеглите от секция "Актуално" на сайта.
Освен клипа, в сградата на общината има брошури с полезна информация и правила при разделното събиране, които са достъпни за всички граждани.
За 2012 година ЕКОПАК България е рециклирала 70 450 тона отпадъци от опаковки. Така, благодарение на клиентите, партньорите и жителите на 92-те общини, в които има разположени 18 000 трицветни контейнера, ЕКОПАК спаси от изсичане 471 000 дървета, спести 62,3 млн.квч. електроенергия, 1159 млн. литра питейна вода, 90 560 барела петрол и намали обема на депонираните отпадъци на градските депа със 145 хил. куб.м.
ЕКОПАК продължава и въвеждането на GPS система, която включва маркиране на контейнерите и транспортната техника. Така се оказва засилен контрол в реално време върху начина на събиране на трицветните контейнери и се избягва опасността от събиране на няколко контейнера от един камион. За по-доброто функциониране на системата най-голямата организация за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с която Община Свиленград има сключен договор, масово продължава и с подмяната на контейнерите за стъкло тип „ракла” с тип „иглу”, защото анализите показват, че в тях се събира много по-качествен и чист отпадък.
Повече информация за разделното събиране и инициативите можете да намерите на интернет страницата на организацията www.ecopack.bg или на безплатна Зелена телефонна линия – 0 800 1 5253.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.