++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Денят на независимостта в Свиленград
22.09.2014
Тържествена церемония за Деня на независимостта - 22 септември, се проведе на площад „5 октомври”. Венци и цветя на паметника на героите от община Свиленград, загинали във войните, поднесоха Общинска администрация, Общински съвет, политически партии, културни и обществени институции, училища, ученици и граждани. Слово за събитията на тази дата преди 106 години изнесе Стефан Димитров - доктор по история към Общинския исторически музей.
Пътят на българската държава към независимостта е бавен и продължителен. Той се изразява в постепенно отхвърляне на отделните задължения спрямо сюзерена - Османската империя. Борбата против зависимостта на страната след 1878 г. се проявява в заобикаляне режима на капитулациите, който спъва икономическото развитие на страната, и в отказ да се плаща васалният данък.
Успехите в икономическата, политическата и културната сфера през първото десетилетие на XX в. укрепват окончателно самочувствието на българския народ и го подтикват към отхвърляне на унизителната зависимост. Българските правителства се възползват от активната политика на Великите сили за извършване на реформи в европейските владения на Османската империя и през 1905 и 1907 г. правят по-настойчиви опити за провъзгласяване на независимостта. Но западните държави, за които зависимото положение на България е изгодно от гледна точка на техните балкански интереси, не дават съгласие за неговото премахване.
Редица от вътрешно и външнополитически събития са умело използвани от царя и българското правителство за обявяването на независимостта. На 11 юли 1908 г. в Османската империя е извършена Младотурската революция, която още повече усложнява обстановката на Балканите. На 30 юли същата година, българският дипломатически агент в Цариград Иван Гешов е пренебрегнат и не е поканен на прием на великия везир и Българското правителство незабавно го отзовава. Така в отношенията между България и Османската империя започва криза, която още повече се задълбочава на 5 септември, когато избухва стачка на железопътните работници на линията Белово-Свиленград, а правителството я използва като повод и на 9 септември я окупира.
Подкрепено от обществеността в страната, българското правителство взема решение да обяви независимостта. На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. 40 мъченици” в старопрестолния град Търново България е провъзгласена тържествено за независима държава, а Фердинанд приема титлата „цар на българите” и тържествено е коронясан от търновския митрополит на хълма Царевец.
Така в резултат от непрестанното желание на българския народ за обединение и независимост е осъществено едно от най-великите събития в нашата история.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.