++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

В Свиленград се въведе нова социална услуга - преходно жилище
03.06.2009
Социалният министър Емилия Масларова и кметът на Свиленград Георги Манолов откриха преходно жилище за жени с психични увреждания. В него ще бъдат настанени 4 жени от Дома за възрастни с психични разстройства край село Пъстрогор. Жените са на възраст между 18 и 40 години. Общината изгради преходното жилище и направи още една стъпка към деинституционализация на хората с увреждания по проект одобрен и финансиран от Министерството на труда и социалната политика и програма ФАР. Проектът е на стойност 149 000 евро. Свиленград е първата община в Хасковска област и втората в страната, в която има създадено преходно жилище и се въвежда тази нова социална услуга. Подобрената материална база и отличните битови условия ще допринесат за повишаване качеството на живот на домуващите. Подпомагани от специалисти те ще имат възможност да водят относително независим начин на живот. В новия си дом жените ще се учат на готварство, работа с битови уреди, зеленчукопроизводство, работа с компютър, а също и управление на личен бюджет. Обучение по озеленяване и цветарство ще им осигури работа в общинското предприятие “Благоустрояване и озеленяване”.
“Когато човек знае какво иска, има цел, работи със сърце, отговорно и компетентно може да направи много” – с тези думи министър Масларова поздрави кмета и неговия екип за добрата работа в социалната сфера. Тя заяви още, че за четири години в страната ни са създадени над 400 нови социални услуги със съвместните усилия на местната власт и на държавата. Емилия Масларова бе силно впечатлена от инициативата на жените от Дома за възрастни с психични разстройства - Свиленград, които от три години правят благотворителни коледни разпродажби на сувенири, картички и коледни играчки, изработени от тях. Средствата от закупуването на предметите - около 500 лева, даряват на свиленградски студенти от социално слаби семейства. Така жените от дома заявяват, че хората с ментални увреждания могат да подкрепят другите и да се грижат за нуждаещите се, стига да им се помогне да се чувстват пълноценни личности.
“Грижата към болните и нуждаещите се е това, което ни прави европейци. Доволен съм, че в Свиленград създадохме условия за качествени грижи за тези хора” – каза кметът на общината Георги Манолов.
През последните четири години общината целенасочено работи за подобряване и разширяване на кръга от социални услуги. В Свиленград са създадени: Дом за възрастни с психични разстройства /специализирана институция/, Преходно жилище за жени с психични проблеми, Дневен център със седмична грижа /услуга в общността/, Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания, нов, съвременен и отговарящ на всички Европейски изисквания Домашен социален патронаж, Ресурсен център за деца с увреждания.

ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.