++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

За пенсионерите в Свиленград бе открит Дневен център за възрастни хора
03.10.2015
Пенсионерите в Свиленград вече разполагат с нов модерен Дневен център за възрастни хора. Той бе създаден по проект на общината. Проектът се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция, съвместно с турската община Узункьопрю в продължение на 2 години. Общата стойност на проекта е 354 142,40 евро. Новият център предоставя на възрастните хора една модерна база, където всички желаещи имат възможност да осъществяват социални контакти. В базата ще бъде назначен управител, който ще организира работата и съвместно с посетителите му ще изготвя тримесечни програми за предстоящи събития. На посетителите ще се предостави възможност веднъж седмично да ползват консултации с медицинско лице и юрист. Ще се канят специалисти, които ще провеждат лекции и беседи по теми, зададени от пенсионерите. Посещенията в центъра ще бъдат безплатни. Предвидена е възможност за доставка на обяд от домашния социален патронаж при заявено желание от страна на посетителите.
Новата придобивка бе открита на Международния ден на възрастните хора. Гости на тържеството бяха кметът Георги Манолов, кметът на Узункьопрю Енис Ишбилен, общински съветници, директори на дирекции и дейности в ОбА-Свиленград, ръководителят на Съвместния технически секретариат на програма ТГС България-Турция - Иван Делчев, директорът на Регионална дирекция Социално подпомагане- Хасково - Стефан Манахилов, директорът на Дирекция Социално подпомагане – Свиленград - Росица Христова, ръководителите на пенсионерските клубове и техни членове.
Архиерейският наместник отец Константин отслужи водосвет и благослови всички участници в тържеството. По предложение на заместник-кмета Мария Костадинова лентата прерязаха Милена Янева и Диана Лозева - екипът, реализирал проекта. В приветствието си към присъстващите десетки свиленградчани от третата възраст заместник-кметът Костадинова им пожела да прекарват пълноценно времето си в новия център, да бъдат спокойни и да се радват на контакти и внимание. За тях ще се грижат специално назначен организатор и служителите на Дейност „Социални услуги”, които имат много идеи, но очакват и предложенията на хората. „Идеята ни за ново и модерно място в центъра на града, което да се ползва от пенсионерите, е от 7 години”, каза още Костадинова. „Удовлетворени сме, че днес имаме една много красива придобивка, защото след като създадохме визията, успяхме да намерим финансиране по трансграничната програма България-Турция. По тази програма общината е отличник не само по усвояване на средствата, но и по качество на изпълнение на проектите”. Тя благодари на екипа на проекта за отдадеността в работата и на фирма „НИЛ”, която изпълни строителството на обекта. Отправи благодарности и към партньорите ни от Узункьопрю, с които имаме дълготрайно сътрудничество.
От името на възрастните хора и като ръководител на пенсионерски клуб Славка Димитрова изказа благодарности към ръководството на общината и екипа на кмета Георги Манолов за направеното за пенсионерите и пожела още нови подобни успехи, които да превърнат Свиленград в град – градина.
Кметът на Узункьопрю Енис Ишбилен също отбеляза: „Днес се вижда как дългогодишното приятелство между нашите две общини води до големи успехи. Благодаря на община Свиленград за инициативата за създаване на този център, в който възрастните хора да се чувстват комфортно. Той стана реалност благодарение на вашия кмет и неговия екип, които бяха лидери на проекта, благодаря им за помощта при всяка възникнала трудност”. Кметът Ишбилен сподели, че след около месец ще бъде открит Център за жени, който се създаде в Узункьопрю по същия проект и покани присъстващите на откриването.
Поздрав към всички възрастни хора бяха изпълненията на децата и младежите от танцов клуб „Веселяци”, а подредената в една от залите на центъра фотоизложба „Цветята на Свиленград”, снимани от пенсионерката Мария Томова, бе първата културна проява на ползвателите на новия център.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.