++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

„Свиленград - една епоха в черно и бяло” - изложба от снимки и картички в библиотеката
03.10.2015
„Свиленград - една епоха в черно и бяло” е изложба от фотографии и картички, представена в Общинска библиотека – Свиленград по повод празника на града 5 октомври.
Една част от класическите изображения в черно-бяло са притежание на библиотеката, друга част са на Исторически музей-Свиленград и на частни колекционери.
Изложбата проследява възникването на града и неговото развитие през годините по отношение на строителството, архитектурата и благоустройството. Изложени са 75 снимки и картички, обхващащи периода от 1912 г. до 70-те години на XX век. Илюстрации на времето отпреди 1912 г. в Свиленград почти липсват. Фотоархивите са унищожени при опожаряването на града през 1913 г.
Изложбата показва, че въпреки несгодите, беднотията и ужасните събития по времето на Балканската и Междусъюзническата война, Свиленград успява да се възстанови отново от пепелищата, да изгради наново своя европейски облик и да продължи европейското си развитие.
Сред 75-те чернобели изображения е изложена само една цветна картичка, която представлява оцветена фотография. Направена е от военен кореспондент на 12 октомври 1912 г. в Свиленград. Изобразява триумфалното влизане на цар Фердинанд в новоосвободения град. Фердинанд сам оглавява военна и религиозна процесия с министри, депутати, военачалници и висши духовници, придружен от двамата си синове Кирил и Борис, за да демонстрира пред Европа и света победата на българското оръжие в първата битка от войната. Оригиналът на тази фотография се съхранява в библиотеката на Конгреса на САЩ – най-голямата библиотека в света.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.