++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

В Деня на българската община администрацията почете паметта на първия кмет на Свиленград Спас Разбойников
12.10.2015
В Деня на българската община – 12 октомври, целият колектив на Общинска администрация – Свиленград поднесе цветя в чест на първия кмет на града Спас Разбойников. Паметната му плоча, наред с тази на учителя Петър Станчов, дал името на Свиленград, се намират до сградата на кметството. Ръководството на общината организира празника на общинаря с паметно слово за дейността на първия свиленградски кмет, представено от Иван Чончев-директор на Общинската библиотека, и с коктейл и поздравления за служителите. Тържеството уважи кметът Георги Манолов. Заместник-кметът Мария Костадинова благодари на всички за самоотвержената им работа и за приноса им за доброто развитие на Свиленград. Тя отбеляза, че с кмета са удовлетворени от отлично сработения екип и изградения административен капацитет, чиято дейност е в услуга на гражданите и бизнеса.
Първият кмет на Свиленград - Спас Разбойников, е избран на 6 октомври 1912 г., веднага след освобождението на града на 5 октомври. Той е бил сред най-образованите жители на Свиленград. Кметува едва десет месеца - до юли 1913 г. в условията на Балканската и Междусъюзническата война. Въпреки военното положение и краткото време, той работи с визията на първи строител на града. Започва да преустройства града от дотогавашната му ориенталска към европейска насоченост. Още на 13 октомври 1912 г. го преименува от Мустафа паша в Свиленград с решение на тогавашните общински съветници. Предприема мерки за хигиенизиране и чистота - устройва първата градска болница в джамията, създава първата санитарна служба, определя място за градска скотобойна, създава първата служба за чистота, като въвежда глоба от 25 лв. за неспазване на наредбите. Въвежда и първите административни изисквания за данъчно облагане. На името на Иван Вазов, учителствал в Свиленград през 1872-1873 г. именува улица, а на героя от Балканската война ген.Никола Иванов кръщава площада пред халите. Едно от най-важните му решения е през януари 1913 г., когато приема първия бюджет на Свиленград от 65 000 лв. След това със съдействието на Министерство на сградите прави първия регулационен план на града, според който къщите и дюкяните с лице към главната улица трябва да имат архитектурен план. Като първоосновател на нови европейски порядки е срещал много трудности, но не се е отказал от позицията си за европейска визия на града.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.