++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

19 картини дариха на общината художниците от първия Национален пленер в Свиленград
13.10.2015
С голяма изложба завърши първото издание на националния пленер по изобразително изкуство в Свиленград „Нарисувани усещания”. 22 картини представят уникалната красота на свиленградския район и неговите исторически забележителности. В инициативата се включиха професионални художници от страната и от Свиленград, както и студенти по изобразително изкуство. През петте дни на пленера се създаде творчески и културен обмен между различни поколения художници, вдъхновени от природните богатства на района, атрактивните туристически обекти и местни поверия. Всеки от художниците - Тошко Тодоров, Грета Бъчварова, Никол Карапеева, Катина Недева, Ивалина Недева, Нели Тодорова, Григор Велев, Петър Джигов, Йоана Тодорова и Антон Коцаров, разкри своя оригинален поглед към Свиленград чрез собствения си стил – реализъм, импресионизъм, сюрреализъм. Изобразени са старият мост на Марица, средновековната крепост в Мезек, пейзажи, а една от картините представлява етнографски портрет - момиче в местна тракийска носия. На откриването на изложбата участниците и организаторите бяха поздравени от 10-годишната певица Натали Грозева, а всички творци получиха грамоти за участието си в пленера. Те дариха общо 19 от своите творби за създаване на общински картинен фонд, който да бъде представян в изложби и важни за града културни събития, както и национални обмени с цел съхраняване и достойно представяне на българското изкуство. Една обща картина, в която всички са участвали, художниците посветиха на кмета на общината Георги Манолов с благодарност за подкрепата му. Организаторите от Община Свиленград се надяват пленерът да стане ежегодна традиция за празника на града - 5 октомври и да се провежда в периода 5 - 11 октомври. Любителите на изкуството могат да видят изложбата до 30 октомври в Арт галерия – Свиленград.

Снимки от откриването на изложбата са публикувани във Фейсбук страницата на дирекция „Хуманитарни дейности”


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.