++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Церемония в памет на пилота Христо Топракчиев – първата жертва на българската военна авиация
19.10.2015
Церемония в памет на пилота Христо Топракчиев – първата жертва на българската военна авиация, се състоя днес по инициатива на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Свиленград и със съдействието на Историческия музей. Поклонението се извърши на паметника на летеца в Градския парк, където дойдоха ученици и граждани.
На днешния ден - 19 октомври, през 1912 г. загива поручик Христо Топракчиев, ненавършил 25 години. Загива за обединението на родината и българската нация. Точно след 2 месеца се навършват 128 г. от неговото рождение, а на 12 ноември се навършват и 130 г. от рождението на Продан Таракчиев, който заедно с Радул Милков извършва първия боен полет, излитайки от летището край Мустафа паша(Свиленград) над жп гара Караагач-Одрин.
Христо Топракчиев е роден на 16 декември 1887 г. в гр. Сливен. Завършва Военното училище и в началото на 1912 г. е изпратен от българското правителство в къща "Блерио Аеронавтик" – Франция за обучение на пилоти и механици на самолети. Завръщайки се от своето обучение през август 1912 г., е назначен за командир на Аеропланното отделение до завръщането на Радул Милков. Заедно с майор Златаров и поручик Симеон Петров участва в комисия за приемане на пристигналия в София аероплан "Блерио".
След обявяване на общата мобилизация в България през септември 1912 г. Първо аеропланно отделение получава заповед да се пребазира край Симеоновград, а от 11 октомври същата година се установява на летището край Свиленград.
На 16 октомври е извършен първият боен полет на младата българска военна авиация от поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев. На 17 октомври бойните полети продължават. Поручиците Топракчиев и Богданов извършват полет над противниковите войски източно и западно от град Одрин. За втори път поручик Топракчиев лети на 18 октомври 1912 г. в продължение на един час.
На 19 октомври същата година след смяна на опашката на самолета Топракчиев предприема пробен полет. Прелитайки 200-300 метра, самолетът се изкачва стръмно нагоре и губи скорост, стремително полита към земята и експлоадира. Самолетът и неговият пилот изгарят. Българската военна авиация дава своята първа жертва.
Изключително значими е приносът на Христо Топракчиев за развитието на българската военна авиация . Затова в знак на признателност, с височайша заповед №90 от 25 юни 1920 г. на министъра на войната, той е повишен в чин "капитан" със старшинство от 11 октомври 1912 г.
Поручик Христо Топракчиев ще остане в паметта на поколенията като герой от нашата военна слава, един от най-будните и храбри български офицери - летци, със силно развито новаторско чувство, подчертано мъжество, дързост и себеотрицание, герой, който се жертва за националното свято дело - обединението на България.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.