++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Свиленградчани преизбраха Георги Манолов за кмет на общината
28.10.2015
Кметът инж. Георги Манолов за четвърти път застава начело на Община Свиленград, след като на 25 октомври постигна победа в предизборната битка за местна власт. Манолов се яви на тези избори отново като независим, издигнат от инициативен комитет. Подкрепата си за него дадоха 53,87% от избирателите. В действителни гласове това са 6 165 души, които оцениха неговата досегашна работа и позитивна предизборна кампания. Недействителните бюлетини за Манолов, отчетени в ЦИК, са 36.
След независимия Георги Манолов остана кандидатът за кмет на ПП ГЕРБ Иван Андреев, който събра 38,05% от гласовете на избирателите. По протоколите в ЦИК действителните гласове за него са 4 354, а недействителните 89.
Третият от кандидатите за кмет – Петър Илиев от НФСБ, получи 8,08% избирателна подкрепа. Действителните гласове за него са 925, а недействителните – 8.
Броят на действителните гласове(бюлетини) за кмет на общината е 11 444 души. Броят на действителните гласове(бюлетини) за общински съветници е 9 963 души. Избирателната активност на тези местни избори достигна 60,75%. Това определи избирателна квота от 475 гласа за влизане на общински съветник в 21-членния Общински съвет на Свиленград.
Разпределението на мандатите за общински съветници е както следва:
8 за ПП ГЕРБ с 30,87%, 5 за БСП с 22,25%, 2 за МК ”Заедно за Свиленград” със 7,76%, 2 за ЗС „Ал. Стамболийски” със 7,72%, 2 за Реформаторски блок със 7,43%, 1 за НФСБ с 5,26% и 1 независим кандидат. За първи път в Общинския съвет на Свиленград е избран независим общински съветник. Това е Живко Желев, който получи доверието на 881 избиратели или 8,84%.
Подредбата на съветниците по партии и според събраните преференции е следната:
Иван Андреев (ПП ГЕРБ)
д-р Христо Минков (ПП ГЕРБ)
Анелия Георгиева (ПП ГЕРБ)
Даниела Георгиева (ПП ГЕРБ)
д-р Георги Карамфилов (ПП ГЕРБ)
Мартин Айвазов (ПП ГЕРБ)
Георги Еленков (ПП ГЕРБ)
Атанаска Михайлова (ПП ГЕРБ)

Христо Щерев (БСП)
Никола Динков (БСП)
Иван Апостолов (БСП)
Василка Вангелова (БСП)
Евелина Стефанова (БСП)

Живко Проданов (МК „Заедно за Свиленград”)
Цветелина Атанасова (МК „Заедно за Свиленград”)

Николина Пехливанова (ЗС „Ал.Стамболийски”)
Христина Бойчева (ЗС „Ал.Стамболийски”)

д-р Диана Василева (Реформаторски блок)
Николай Колев (Реформаторски блок)

Панайот Панайотов (НФСБ)

В референдума за електронно гласуване се включиха 45,73% от избирателите в общината. 65,47% от тях са в подкрепа на електронния вот, 30,49% са против, а 4,04% от гласовете са недействителни.
ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.