++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кметът Георги Манолов, кметовете на кметства и общинските съветници се заклеха в служба на общината
07.11.2015
Кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов положи клетва за новия мандат 2015-2019 г. Хората, препълнили голямата зала на Общинска администрация-Свиленград, го посрещнаха със ставане на крака и бурни ръкопляскания. Областният управител на Хасково Станислав Дечев проведе тържествената церемония по встъпването в длъжност на кмета на общината, кметовете на 14 села и конституирането на новия Общински съвет. Всички новоизбрани представители на местната власт се заклеха да служат в интерес на гражданите и благоденствието на община Свиленград.
„Клетвата е дадена, изборите свършиха, сега ви предстои много работа и да покажете на избирателите, че сте най-достойни сред тях” - с тези думи се обърна областният управител към общинските съветници и кметовете на кметства, а на кмета на общината пожела мъдри управленски решения.
„Благодаря ви за доверието, което ми оказвате за пореден път”, каза от трибуната избраният за четвърти мандат кмет на общината Георги Манолов. „Преминахме през една емоционална и нетипична кампания. Днес трябва да осмислим своите вълнения, щения и морални качества и заедно да работим за доброто на Свиленград. Емоциите, които разединиха нашия град, трябва да отшумят. Трябва да намерим сили да се уважаваме и важните решения за Свиленград да бъдат подкрепяни. Както винаги досега кметовете на кметства ще бъдат равнопоставени, независимо от коя политическа сила са. Пожелавам им бързо да навлязат в административната работа. Не се уморявам да повтарям, че най-голямото достойнство на тази администрация са хората с техните възможности, устрем и желание за работа. Обични колеги, благодаря ви от сърце за това, което правите. На всички мои съграждани бих искал да кажа, че както и досега с чест и достойнство ще работя за добруването на общината. Благодаря ви и Бог да пази Свиленград!”
Строителният предприемач инж.Никола Динков от БСП бе избран за председател на новия Общински съвет. За него гласуваха с таен вот 12 общински съветници. Той благодари на колегите си за избора и заяви, че го приема като голяма отговорност. Въпреки че пропусна последните четири години, Динков има над 20-годишен опит като общински съветник.
От името на Общинската администрация Вр.И.Д. кмет Мария Костадинова подари на Георги Манолов труда на Хенри Кисинджър "Дипломацията", а на новоизбраните общински съветници и кметове двутомното издание на Историческия музей - „Свиленград и регионът от древността до новото време” и „Свиленград и Балканските войни”.Подаръкът за съветниците бе допълнен със стилна рамка за снимки, която да запълнят с фотоси на свършеното от тях в полза на общината до 2019 г.
Всички присъстващи на церемонията бяха благословени за здраве и успех от архиерейския наместник отец Константин, отец Георги и архимандрит Януарий.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.