++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Изтъкнати учени участваха в националната историческа конференция по повод празника на Свиленград
03.10.2016
Традиционната историческа конференция по повод празника на Свиленград отново събра изтъкнати учени историци и краеведи, които представиха свои проучвания за региона на Свиленград. Тази година докладите бяха обединени от темата „Църковното и образователно дело в Тракия XV-XIX век”.
Конференцията бе открита от заместник-кмета на Свиленград Мария Костадинова, която благодари на участниците за интереса им към историята на региона и им пожела ползотворна работа. В приветствието си към присъстващите проф. Светлозар Елдъров изтъкна значимостта на темата и отбеляза, че за църковната и образователна институции в Тракия следва да се говори с респект, тъй като именно те са факторите, които в най-голяма степен допринасят за съхраняването на националната идентичност и духовността на българите. Той благодари на директора на Исторически музей – Свиленград, Елена Митева, за инициативата за провеждане на историческите конференции и отличната организация на научния форум.
Исторически музей - Свиленград инициира първата си конференция преди 6 години и до днес има зад гърба си 5 национални научни форума с участието на учени от БАН и различни престижни български университети. За да се съхранят за поколенията научните постижения, изнесени в докладите, в учреденото издателство към музея има вече 2 сборника с научни студии и статии, посветени на историческото минало и културни традиции на Свиленград и региона, а за печат са подготвени още 3 издания. Докладите от настоящата конференция също ще бъдат събрани в сборник, издаден от музея.
В конференцията участваха учени от БАН – от Институт за балканистика с Център по тракология и от Института за исторически изследвания, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Тракийския университет – Стара Загора, от регионалните музеи в Хасково и Благоевград, както и местни историци и краеведи. Дискутирани бяха въпроси, свързани с отстояване и изграждане на източно-православни храмове в района, където да се служи на български език, изграждане на български училища, бяха изнесени факти и за местни значими личности, работили неуморно за българската кауза и възраждане като струмишкия митрополит Герасим и одринския училищен инспектор Георги Фотев, монах Пантелеймон, създал манастири край с. Студена и др. Представени бяха нови сведения за църквите „Св.Димитър“ в Свиленград и Левка, за Йерусалимово, за трудностите при създаването на Свиленградската църковна околия и др.
След научния форум гостите имаха възможност да разгледат тракийската куполна гробница и средновековната крепост в с.Мезек и да се запознаят с развитието на винения туризъм в региона.
Програмата на конференцията включваше следните участници и доклади:
д-р Донка Радева, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Павликянски следи в Източна Тракия“;
доц. д-р Стефка Първева, Институт за исторически изследвания – БАН, „Щрихи към портрета на селския свещеник от XVII в.“;
д-р Стефан Димитров, Институт за исторически изследвания – БАН „Сведения за църквите „Св. Димитър“ в Свиленград и с. Левка (ср. XIX в.)“;
Ивелина Гогова, музеолог, Свиленград, „Източноправославни храмове в Свиленград и околностите“;
проф. дин Светлозар Елдъров, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, „Българският монах Пантелеймон, неговото учение и манастирите му в Одринска Тракия (60-те год. XIX в.)“;
д-р Биляна Карадакова, РИМ – Благоевград, „Дейността на Негово високопреосвещенство митрополит Герасим в Струмишка епархия 1897-1918 г. по документи от ДА-Благоевград“;
доц. д-р Тодор Радев, ПУ „Паисий Хилендарски“, „Към вътрешните проблеми на българския иредентизъм в Одринска Тракия на прага на XX в.“;
ст.н.сътр.д-р инж. Никола Стоилов, „Историко-географско изследване относно местоположението на Чирмен/Черномен“;
д-р Красимира Узунова, РИМ-Хасково, „Учебното дело в Хасковския регион до Руско-турската война“;
гл. ас. д-р Калина Пеева, Институт за балканистика с Център по тракология – БАН, „Книжовният живот и учебното дело на българите през втората половина на XIX в. и началото на XX в. (с оглед образователното дело в Одринска Тракия)”;
Коста Льондев, краевед, „Георги Фотев и приносът му за развитието на просветното дело в Свиленград и региона“;
гл. ас. д-р Ваня Стоянова, Институт за исторически изследвания –БАН, „Българската православна църква в Източна Тракия след Балканските войни“;
проф. д-р Цонка Каснакова, Тракийски университет – Стара Загора, „Село Йерусалимово и неговият храм „Св. вмчк Димитър“;
Атанас Куманов, краевед, „Ходене по мъките за утвърждаване на Свиленградска църковна околия“;
Анка Атанасова, краевед, „Изграждане на църквата в с.Чернодъб“.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.