++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Наградата „Учител на годината” получиха Ирина Проданова и Тодорка Хърсева, а Василия Костова заслужи приза „Ученик на годината”
23.05.2017
В навечерието на 24 май общината отново връчи наградите за просвета „Учител и ученик на годината”. Ежегодната организация на събитието е израз на уважение и признателност към просветните и културни дейци в общината, възхвала на постиженията, таланта, професионализма и гражданския принос на номинираните. На стилната церемония, която се състоя в ресторант „Марица”, присъстваха изявени учители от учебните и детски заведения в общината, читалищни дейци, представители на Общинската библиотека и Историческия музей.
Наградите – грамоти, плакети и парични премии, раздаде заместник-кметът Мария Костадинова. Тя приветства отличените и всички присъстващи, като ги нарече духовната общност на Свиленград и отбеляза, че благодарение на техните усилия в нашето общество ще бъдат запазени изконните човешки ценности и България ще върви напред.
Учител на 2017 година в категорията „Училищно образование„ стана Ирина Проданова – старши учител в ПГССИ „Христо Ботев”, в категорията „Предучилищно образование” учител на 2017 година е Тодорка Хърсева – логопед в ДГ „Слънце”, ученик на 2017 година е Василия Костова– от ХII б клас на СУ „Д-р Петър Берон”.
Тази година Община Свиленград връчи една специална награда на читалищен деец. 80-годишната Виолета Карапеева - ръководител на Детската фолклорна група "Тракийска китка”, бе отличена за дългогодишен принос за развитие на културата, съхранение и популяризиране на българския фолклор и традиции.
За 2017 година номинираните учители са: Анета Ангелова – СУ „Д-р Петър Берон”, Данка Стратиева – ОУ „Любен Каравелов”, Димитринка Дойчева – НУ „Христо Попмарков”, Евелина Къналиева – ОУ „Христо Ботев”- село Левка, Мария Колева – ОУ „Иван Вазов”, Севдалина Благоева – Помощно училище-интернат „Стефан Василев” и Сийка Проданова- IОУ „Иван Вазов”. Номинираните детски учители са Валентина Маргичева – ДГ „Радост”, Иванка Скерлева – ДГ „Детелина”, Петя Господинова – ДГ „Зорница” и Цветана Атанасова – ДГ „Снежанка”.
Номинираните ученици за 2017 година са: Габриела Караджонова – XI клас, ПГССИ „Христо Ботев”, Георги Костадинов – VII клас, IОУ „Иван Вазов”, Илиян Иванов – II клас, ОУ „Христо Ботев”- село Левка и Огняна Стефанова – VI клас, ОУ „Любен Каравелов”.

Ирина Проданова е старши учител в ПГССИ „Христо Ботев”, класен ръководител на XIа. През учебната година участва в 5 обучения и тренинги, има присъден 1 квалификационен кредит. Благодарение на придобитите умения провежда семинар на тема: „Българският книжовен език и съвременната книжовна форма”, разработва учебни програми по български език и литература. За обективността й в оценяването на учениците показател е припокриването на резултатите от вътрешното и външното оценяване. Участва в създаването на Програма за публично представяне на училището и разширяване на сътрудничеството с други училищни общности като част от Стратегията за развитие на ПГССИ „Христо Ботев”. Ръководи група за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература по проект „Твоят час”. Участва в Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности”, организиран от СБУ съвместно с фондация „Устойчиво развитие за България” и с подкрепата на МОН. Научното й есе е на тема „Добротата в моя живот”, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени през август т.г. Организира училищен поетичен конкурс „Животът като стих”. Нейни ученици участват успешно в Националния поетичен конкурс „Жената – любима и майка”, както и в други значими национални конкурси за поезия, есета, литература, както и в Международната изложба на изкуството за деца и младежи, Хавинка, Финландия, резултатите от която се очакват. Основен двигател в подготовката и провеждането на 50- годишния юбилей на професионалното образование в Свиленград.

Тодорка Хърсева е логопед в ДГ,,Слънце“. Активно участва в различни квалификационни форми. Добрата й подготовка в областта на превенцията, диагностиката и логопедичната терапия са предпоставка за високото й ниво на работа с деца със специални образователни потребности, деца в риск, с хронични заболявания, както и с деца с различна етническа принадлежност и деца с изявени дарби. Съдейства за възпитанието, развитието и изявата на личностния потенциал на децата, като ги мотивира да бъдат активни участници в образователния процес. Активно участва в работата на Педагогическия съвет с конструктивни предложения и тяхното реализиране. През тази учебна година разработи стратегията за развитие на ДГ,,Слънце”. С личностните и професионалните си качества и личен пример умее да привлича родителите в дейности и проекти на детската градина. Участва в изготвянето на проекта ,,За чиста околна среда”, който бе одобрен през април т.г.

Василия Костова е ученичка в ХII б клас на СУ „Д-р Петър Берон”. Тя печели престижни награди в редица училищни и национални конкурси - първа награда в Националния конкурс "Млад писател" - издание Зима 2016г.; специална награда от Националния литературен конкурс "Вдъхновители на нашето време", организиран от БНТ и БНР; успешно представяне на Националния конкурс „И ти си в мене - ти, родино моя” на къща - музей „П.К.Яворов”- гр.Чирпан. Нейни стихове са публикувани в електронни списания. Василия достигна до областния кръг на олимпиадата по български език и литература, отлично се представи и на олимпиадата по английски език. Тя бе на младежки обмен в Дания по програма на Лайънс клуб. Активен участник е в група за творческо писане „Ту алфа звънлива, ту меч” по проект „Твоят час”, в разработването на училищен проект ”Изграждане на Екоцентър за обучение и игри”. Участва във всички дейности и мероприятия, организирани от училището. Асистент е на училищното знаме. Активен член на Интеракт клуб - Свиленград и участник в благотворителните акции. За трета поредна година печели основна стипендия от конкурс "1000 стипендии". Абитуриентката е приета в Университета на Южен Уелс- специалност "Английски език и творческо писане".

Снимки от събитието – във фейсбук страницата на Дирекция „Хуманитарни дейности”.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.