++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Представителен танцов състав "Чавдар" от Пазарджик спечели Голямата награда на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” – Свиленград 2017
12.06.2017
Голямата награда на Международния фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” – Свиленград 2017 бе присъдена на Представителен танцов състав "Чавдар" при Младежки дом - град Пазарджик.
Жури с председател проф. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив и членове: Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство и Снежана Янева - директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Свиленград, определи наградите на дванадесетото издание на фестивала.
При връчването на отличията проф. Василев поздрави участниците и благодари за отличната организация на общината и на НЧ „Просвета – 1870”. Той отбеляза все по-високото ниво на изпълнителите и стремежа им към съвременна обработка на автентичния фолклор. Препоръча използването на традиционни народни инструменти за съпровод на изпълненията и сподели мнението си за необходимостта от създаване на закон за запазване на уникалния български песенен и танцов фолклор.
В двата дни на фестивала - 10 и 11 юни, се представиха над 700 певци и танцьори от различни краища на България. Чуждестранните участници пристигнаха от Турция – от Одрин и Къркларели.
Фолклорното музикално събитие се проведе на открита сцена край река Марица, в парк „Младежки”. Тази година фестивалът бе допълнен с панаир на храни и занаяти, на който се предлагаха ръчно изработени сувенири, тестени и млечни продукти, кафе на пясък, мед и захарни изделия, дърворезби, икони и други занаятчийски изделия.

Награди в I-ва възръстова група – деца до 16 години:
Индивидуални изпълнители - певци:
1-во място – златен медал и парична премия - Петя Билбилева от град Пещера
2-ро място – сребърен медал - Антония Макавеева от Асеновград
2-ро място – сребърен медал - Мария Илкова от Асеновград
3-то място – бронзов медал - Виктория Танева при НЧ "Просвета-1870"-Свиленград
3-то място – бронзов медал - Исмегюл Карабекир от Асеновград
Певчески групи - обработен фолклор:
1-во място – златен медал и парична премия - ВГ "Лъчи от Тракия" при СУ "Д-р П.Берон"- Свиленград
2-ро място – сребърен медал - ВГ "Чучулига" от град Пещера
2-ро място – сребърен медал - ФГ "Надeжда Хвойнева", Асеновград
Танцови състави:
1-во място – златен медал и парична премия - ДТС "Мизийска младост" -град Тръстеник
2-ро място – сребърен медал- ДЮТС "Мераклийче"при НЧ "Просвета-1964" - с. Крислово, община Марица
3-то място – бронзов медал - ДТС "Свиленче" при НЧ "Просвета-1870"- Свиленград
3-то място – бронзов медал - ДТС "Танцът в моя живот" при ОУ "Л.Каравелов"- град Свиленград

Награди във II-ра възрастова група - изпълнители над 16 години:
Певчески групи - обработен фолклор:
1-во място – златен медал и парична премия - ЖФГ "Вълшебни звуци"- с. Победа
2-ро място – сребърен медал - ВГ "Славянка", град Хасково
2-ро място – сребърен медал - ЖКФГ- Свиленград
3-то място – бронзов медал - ГАФ при НЧ "Отец Паисий-1925"- с. Левка
3-то място – бронзов медал - НХ "Станко Панайотов" - Свиленград
Певчески групи - автентичен фолклор:
1-во място – златен медал и парична премия - ВГ "Младежки сърца" - с. Марково
2-ро място – сребърен медал - Мъжка певческа група -. Белозем
2-ро място – сребърен медал - ГАФ "Върбинска извори" - с. Върбина
3-то място – бронзов медал - ФГ "Здравец", град Раковски
3-то място – бронзов медал - ГАФ "Пъстра китка", с. Ягодово
Танцови състави:
1-во място – златен медал и парична премия - ЮТС- с. Горни Лозен
2-ро място – сребърен медал - ГИФ "Пиргюлянска китка", с. Генерал Тошево
3-то място – бронзов медал – ТК "Ягодка", с. Ягодово
Ансамбли:
1-во място – златен медал и парична премия -Представителен фолклорен ансамбъл "Слав Бойкин", град Раковски
2-ро и 3-то място не се присъждат
Индивидуални изпълнители - певци:
1-во място –златен медал и парична премия - Цветелина Карлакашева от град Раковски
2-ро място –сребърен медал - Стафани Силикчийска от град Раковски
3-то място – не се присъжда
Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
1-во място –златен медал и парична премия - Илия Митев - с. Студена
2-ро място –сребърен медал - Павли Александров - с. Сладун
3-то място не се присъжда

Снимки от фестивала са публикувани на страницата на дирекция "Хуманитарни дейности" във Фейсбук.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

XVI международна колообиколка

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Покана за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности в Община Свиленград

РЕГЛАМЕНТ НА ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” 08.06.2018 г. - 10.06.2018 г.

Съобщение за публикуван проект на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград.

Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Сключени споразумения по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ

Изпълнение на разпоредбите на чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.