++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Свиленград влиза в Европейската мрежа за нулеви отпадъци
27.09.2017
Свиленград е поканен да се включи в Европейската мрежа за нулеви отпадъци. Тази организация обхваща водещи в областта на управлението на отпадъците общини, които са постигнали битов отпадък под 100 кг на човек за година. По този повод делегация, водена от кмета на Свиленград инж. Георги Манолов, се запозна с опита на италианската община Капанори на посещение, организирано от международната фондация „За Земята”.
Община Капанори е част от Мрежата за нулеви отпадъци. Тя има 10-годишен успешен опит в разделното събиране на отпадъците от домовете и вече е на следващия етап, т. нар. кръгова икономика, при която отпадъкът се обработва и оползотворява повторно. Например рециклираните пластмаса и стъкло се продават като суровина за бизнеса, а хартията се преработва в местни фабрики и се използва отново. Постигнато е 90% усвояване на общия отпадък, а битовият отпадък, който се депонира, е само 10%. Така, освен намалените до минимум разходи за изхвърляне на отпадъците, се осъществява качествено екологосъобразно опазване на околната среда.
В общините, стремящи се към нулеви отпадъци, са създадени обществени съвети, включващи всички участници в процеса – жители, представители на бизнеса, общината, експерти и граждански организации. Този орган разработва и следи за изпълнението на плана за управление на отпадъците.
В момента в Свиленград битовите отпадъци на човек за година са около 400 кг. Щом има общини в Европа, които са постигнали под 100 кг, то е възможно и за Свиленград, категорични са от ръководството на общината, която целенасочено работи в тази посока.
Свиленград е първата община в България, която събира разделно отпадъка от врата до врата. Със съдействието на Екопак на 1000 домакинства бяха предоставени жълти контейнери за разделно изхвърляне на хартиени и пластмасови отпадъци. Само за последните два месеца този вид отпадък е достигнал 19 тона. Добрите резултати са обнадеждаващи и общината предвижда следващата година 100% от еднофамилните жилища да бъдат обхванати от тази система. Наред с това общината работи по проект за изграждане на инсталация за производство на компост и занапред планира поставяне на съдове за биоразградими отпадъци.

Калина Райкова


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.