++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова за приоритетите в бюджет 2018 – интервю за вестник “Мост”
28.02.2018

- Г-жо Костадинова, как бихте определили бюджет 2018?

- Смятам, че един бюджет трябва да бъде балансиран, за да може всички групи от населението да бъдат удовлетворени. Тази година с общ бюджет от 20 471 078 лева акцентираме върху текущите ремонти в читалища в малките населени места, в детски градини и училища в града. Приходите, които имаме и от наеми, и от продажби, ще насочим към поддръжка на тези активи.

- Какви средства са заложени в тази сфера?

- Заложили сме доста голям ресурс - 430 000 лева, като в него влизат ремонти в помещенията и облагородяване на района на детските градини “Слънце”, “Радост”, “Снежанка”, “Зорница”, “Детелина” и детски ясли “Пролет”. Частични ремонти се предвиждат в СУ “Д-р Петър Берон”, I ОУ “Иван Вазов” и НУ “Христо Попмарков”. Отделени са средства за читалищата в селата Мезек, Момково, Левка, Студена, Щит, Сива река, Димитровче и в кв. “Гарата”.

- По време на публичното обсъждане на проектобюджета стана ясно, че през тази година на фокус също ще е инфраструктурата. Какви ремонти са предвидени по улиците на града?


- На първо място, кандидатствали сме по Програмата за развитие на селските райони за цялостен ремонт на улиците “Генерал Скобелев”(от автогарата) до “Сан Стефано”, “Отец Паисий” и “Васил Левски. Те са проектирани и подадени, очакваме одобрение. Ще се извърши подмяна на водопроводната мрежа по тях и по улиците “Тодор Кирков”, “Георги Кирков”, “Комуна” и “Трети март”, за което вече имаме отпуснати 279 000 лева с постановление на Министерски съвет. Очакваме одобрение по програма и за подмяна на водопроводите в селата Левка, Студена, Капитан Андреево и Момково. През тази година се предвижда също разширяване на кръстовището при метан станцията и изграждане на кръгово движение за разтоварване на трафика.

- В бюджета са заложени и средства за облагородяване около междублоковите пространства на санираните жилища в кварталите ”Простор”, “Изгрев” и “Юг”. Какво точно ще включва то?

- Освен озеленяване и изграждане на поливна система в тези квартали предвиждаме и изграждане на детски площадки. Озеленяването и фундамента на площадките ще предостави общината, а оборудването ще е от дарения, включително и от “Екопак”.

- Възможно ли е да възникне проблем с паркирането на автомобилите на живущите в тези райони след облагородяването на пространствата?

- Проблемът с паркирането в Свиленград като цяло е много сериозен. Специално в тези квартали обаче се предвижда премахване на сглобяемите гаражи. По този начин ще се разшири площта и ще бъдат обособени паркоместа. Предвижда се увеличаване на паркоместата и в други райони на града.

- През 2017 година един от основните приоритети на общинска администрация бе повишаването на събираемостта на приходите от данъци и такси. Каква е равносметката?

- Справката за събраните недобори показва, че имаме един много добър процент приходи от данъци. От данък за недвижими имоти и такса битови отпадъци имаме събрани задължения от минали години на стойност 257 000 лева, а за превозните средства от минали години са събрани 186 000 лева. Смятам, че благодарение на мерките, които сме предприели, имаме доста висок ръст на събираемост.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.