++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Община Свиленград раздаде наградите за ученик и учител на годината
23.05.2018
Община Свиленград връчи традиционните годишни награди за просвета „Ученик и Учител на годината". Ежегодно по повод 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, общината организира тържествена церемония и коктейл в чест на просветните и културни дейци в общината като израз на уважение и признателност към техния труд. Годишните награди за просвета имат за цел да популяризират постиженията, таланта, професионализма и гражданския принос на номинираните учители и ученици. Всички те се удостояват с грамота и плакет, а призьорите – с грамота, плакет и парична награда. На церемонията в ресторант „Марица” присъстваха заслужили учители от учебните и детски заведения в общината, секретари и председатели на читалища, представители на общинска библиотека и Исторически музей-Свиленград. Наградите връчиха Цветелина Атанасова – председателстващ Общински съвет – Свиленград и Мария Костадинова – заместник-кмет на община Свиленград. Заместник-кметът Костадинова поздрави отличените учители и отбеляза голямата отговорност на тяхната работа и влиянието им върху младите хора чрез личния пример и отношение.

Наградата „Учител на годината” в категория „Училищно образование” бе присъдена на Павлина Петкова - учител по английски език в ПГССИ "Христо Ботев". В категорията „Предучилищно образование” отличието получи Мария Русинова - учител в Детска градина „Слънце”.
Ученик на 2018 г. стана единайсетокласникът Радослав Христов от ПГССИ „Христо Ботев", специалност „Селски туризъм“ с интензивно изучаване на английски език.
Тази година най-изявените учители, които бяха номинирани за наградата „Учител на годината”, са: Дамянка Маргаритова – ЦСОП „Стефан Василев”, Дияна Димитрова - НУ “Христо Попмарков“, Елена Димитрова - преподавател в прогимназиален етап по биология и химия и физическо възпитание и спорт в ОУ “Любен Каравелов”, Катя Атанасова - учител в начален етап в IОУ”ИванВазов”, Мария Вълчева – старши учител по математика в СУ ”Д-р Петър Берон”, Таня Арнаудова - учител, начален етап в ОУ ”Христо Ботев”- с. Левка, Димитрина Димитрова- учител в ДГ “Снежанка”, Стефка Георгиева- старши учител в ДГ „Зорница”, Таня Димитрова- ДГ „Радост”, Пенка Тодорова - старши учител в подготвителна група ДГ “Детелина”.
Сред отличените ученици, номинирани за наградата „Ученик на 2018 г.”, се наредиха: Ана Гайдарова - VI клас, ОУ „Любен Каравелов“, Елица Димитрова - IV клас, ІОУ „Иван Вазов”, Серай Халил - VII клас, ОУ „Христо Ботев”, с. Левка, Цветелина Иванова XII клас, СУ “Д-р Петър Берон”.
Община Свиленград присъди специална награда за дългогодишен принос в развитието на културата на Мария Чъкърък - ръководител на дейността на клона на НЧ "Просвета- 1870" в гр. Одрин. Наградата й бе връчена от заместник-кмета Мария Костадинова на 20 май на празничен концерт в Одрин.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.