++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Голямата награда на XIII Международен фолклорен фестивал бе присъдена на хор "Плетеница" от Пловдив
11.06.2018
Голямата награда на XIII Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници” в Свиленград бе присъдена на Женски народен хор „Плетеница” при НЧ „Съвременник 1986” гр. Пловдив. Жури с председател проф. Милчо Василев - ректор на Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в гр. Пловдив и членове: доц. Стефан Йорданов - хореограф и преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство и Снежана Янева - директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Свиленград, определи наградите в седем категории в две възрастови групи. Тази година на фестивалната сцена се представиха общо около 800 участници от различни краища на България и от Одрин, Турция. Отличително за тринадесетото издание на музикалния форум бе по-големият брой на децата и младежите, които показаха, че познават и обичат българския фолклор.

Първа възрастова група - деца и младежи до 16 години:
Индивидуални изпълнители - певци:
3-то място – Диплом и бронзов медал - Деляна Манева НЧ «Христо Смирненски 1925» гр. Садово
2-ро място – Диплом и сребърен медал - Веселина Дачева НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Албена Гърбева с. Дряново, община Лъки

Певчески групи - автентичен фолклор:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Детска битова група «Славейче» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино
3-то място – Диплом и бронзов медал - Детска фолклорна група «Родопски звънчета» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорна група «Лъчи от Тракия» малка група при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград
2-ро място – Диплом и сребърен медал - Фолклорна група «Лъчи от Тракия» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия - Детска битова група «Неделинче» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино

Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Народни танци» по проект «Твоят час» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград
3-то място – Диплом и бронзов медал – Група «Танцът в моя живот» при ОУ «Л. Каравелов» гр. Свиленград
2-ро място – Диплом и сребърен медал - Танцов състав «От извора» при СУ «Д-р П. Берон» гр. Свиленград
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Детска танцова формация «Хорце» при НЧ «Светлина 1938» гр. Неделино
Танцови състави:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Детски танцов състав «Свиленче» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Детско-юношески танцов състав «Тракийци» средна група при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец
2-ро място – Диплом и сребърен медал - Детско-юношески танцов състав «Тракийци» малка група при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Представителен танцов състав «Чавдар» при Младежки дом гр. Пазарджик

Втора възрастова група- над 16 години:

Индивидуални изпълнители - певци:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Дафинка Бистрева НЧ «Съвременник 1986» гр. Пловдив
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Женя Арабаджиева Национално училище по музикално и танцово изкуство гр. Пловдив
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Донка Пашова НЧ «Съвременник 1986» гр. Пловдив

Индивидуални изпълнители – инструменталисти:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Димитър Атанасов с. Княжево
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Георги Илиев НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Йордан Топалов с. Дряново, община Лъки

Певчески групи - автентичен фолклор:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Мъжка фолклорна група при НЧ «Изгрев 1921» с. Мезек
3-то място – Диплом и бронзов медал – Група за автентичен фолклор при НЧ «Нов живот 1930» с.Капитан Андреево, община Свиленград
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Мъжка певческа група при НЧ «Хр. Ботев 1940» с. Кочмар, община Тервел
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Група за автентичен фолклор «С песните на баба» с. Ръжево Конаре

Певчески групи - обработен фолклор:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Народен хор «Станко Панайотов» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград
2-ро място – Диплом и сребърен медал - Певческа група при НЧ «Светлина 1926» с. Бояново, община Елхово
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Женски битов хор при НЧ «Пробуда 1927» с. Калековец

Танцови клубове и формации, изучаващи български народни хора:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов клуб «Тракийка» гр. Одрин, Р
Турция
3-то място – Диплом и бронзов медал – Клуб за народни хора «Зорница» при НЧ «Развитие 1882» гр. Симеоновград
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Танцова група за местни хора при НЧ «Изгрев 1924» с. Паничерево
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорен клуб за народни хора и танци «Валденс Победа» гр. Велико Търново
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Клуб за народни хора «Магия» при НЧ «Просвета 1896» гр. Меричлери

Танцови състави:
3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Зора» при НЧ «Заря 1914» гр. Костинброд
3-то място – Диплом и бронзов медал – Танцов състав «Гайтани» при Детски младежки център гр. Димитровград
2-ро място – Диплом и сребърен медал – Фолклорен клуб за народни хора и танци «Валденс Победа» гр. Велико Търново
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Танцов състав «Илинден» при НЧ «Просвета 1870» гр. Свиленград

Ансамбли:
3-то и 2-ро място не се присъжда
1-во място – Диплом, златен медал и парична премия – Ансамбъл за народни песни при НЧ «Възраждане 1912» гр. Болярово


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019г.

Съобщение за публикуван Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление  и разпореждане с общинския жилищен фонд

Съобщение за публикуван проект за отмяна и приемане на правилник за финансова помощ

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.