++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Над 69 тона са разделно събраните отпадъци от 1000 домакинства в Свиленград по проект на общината и Екопак
25.07.2018
Общо 69 260 кг са разделно събраните отпадъци през последната една година от 1000 домакинства в Свиленград. Това е в резултат на проекта за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки директно от домовете на хората. Точно преди една година проектът „От врата до врата” на Община Свиленград и Екопак България разшири обхвата си и на 1000 домакинства бяха предоставени жълти кофи за разделно събиране. Методът „от врата до врата“ улеснява жителите на града да разделят сухите отпадъци още на мястото на тяхното генериране. Свиленград е сред първите общини в България, където се прилага този иновативен метод. Така битовите отпадъци, извозвани от общината до регионалното депо в Харманли, намаляха с над 69 тона.
Преди две години – през 2016 г., Община Свиленград и Екопак България стартираха пилотно проекта с предоставянето на 100 броя жълти кофи за разделно събиране на домакинствата на осем улици. Отпадъкът, събран в продължение на една година, бе общо 12 000 кг. В резултат на доброто изпълнение и качественото сепариране на отпадъка от свиленградчани през 2017 г. Екопак предостави нови 900 броя жълти контейнери за разделно събиране от домовете на още 65 улици. Общо 1000 домакинства разполагат със собствена жълта кофа с вместимост 240 л за събиране на пластмасови, хартиени и метални опаковки. По определен график на всеки две седмици фирма Екопак безплатно събира сепарираните отпадъци и ги извозва за рециклиране. Така чрез повторното ползване на ценни ресурси чрез системата за разделно събиране свиленградчани дават своя принос за опазването на околната среда.

Калина Райкова


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.