++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Митрополит Герасим Струмишки - в Алеята на славата на Свиленград
04.10.2018
В Алеята на славата на община Свиленград бе открито ново пано, посветено на свиленградчанина митрополит Герасим Струмишки. Церемонията се състоя в двора на Историческия музей по случай празника на Свиленград – 5 октомври. Паното откриха директорът на музея Елена Митева и правнука на митрополита - известният актьор мим Герасим Дишлиев. Живота и дейността на духовника като радетел за утвърждаване на българщината по нашите земи в края на ХІХ и началото на ХХ век бяха представени чрез мултимедийна презентация от историка Христина Парушева. Архиерейският наместник отец Константин Георгиев отслужи панихида в памет на Герасим Струмишки.
На събитието присъстваха кметът на общината Георги Манолов, заместник-кметът Мария Костадинова, секретарят на общината Надя Пеева, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в ОбА Снежана Янева, историци, общественици, ученици, граждани. От родствениците, освен Герасим Дишлиев, там бе и майка му Славка Дишлиева.
Струмишкият митрополит Герасим е значима фигура в българската история. Той е от онова поколение българи - възрожденци, които осмислят живота си в активна народополезна дейност и в името на идеала за национално освобождение и обединение. Неговият жизнен път започва от Свиленград, където е роден на 5 октомври 1860 г. със светското име Георги Димитров Байрамов. Животът му продължава със следване в Киевската духовна семинария, учителствуване в Солунската мъжка гимназия, членство във ВМОРО.
През 1891 г. в Цариград е ръкоположен в йеромонашески сан и назначен за председател на Струмишката църковна община – гр. Струмица, сега Македония. През 1894 г. става архимандрит, а на 22.12.1897 г. е избран и ръкоположен в Цариград за Струмишки митрополит. Тази длъжност му дава възможността да взема управленски решения, да прокарва политиката на Българската православна църква в област с крайно изострена национална борба – Македония от края на XIX и началото на XX век. Назначението му е успех за Българската екзархия в защитата и утвърждаването на българската народност в Струмишко и в черковно-националната борба срещу влиянието на гърците фанариоти. В изпълнение на този дълбоко осъзнат дълг, той поема пътя на борбата, която го довежда до чести и опасни сблъсъци с агентите на Цариградската патриаршия и с гръкоманите, а след Илинденското въстание през 1903 г. и с опитващата се да проникне сръбска пропаганда. Негови противници са били и проводниците на протестантството и униатството. Два пъти са извършвани опити за убийството му, два пъти е подпалвана и впоследствие опожарена митрополията. На нейното място, по инициатива и под ръководството на Герасим Струмишки, е изградена българската църква „Св. Св. Кирил и Методий“. Въпреки опасностите той неустрашимо продължава да върви по пътя на непрекъснатата борба с враговете на българската църковна и национална просвета.
Митрополит Герасим подпомога българските църковни деятели и обогатява българската духовна и възрожденска книжнина като написва и публикува различни трудове: „Кратки църковни поучения“ – в три тома; „Шестнадесет кратки речи за разни случаи“; „Ръководство за богослужение на православната църква“. Заедно с Охридския митрополит Борис превежда на български „Служебния и краткия требник“.
Преживял възходите и разочарованията на освободителното движение, той умира в Струмица на 1 декември 1918 г. на своя духовен пост. Погребан е в криптата на църквата „Св. Св. Кирил и Методий“.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.