++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Откриването на нова Общинска библиотека бе кулминацията за празника на Свиленград
07.10.2018
Откриването на нова Общинска библиотека бе кулминацията за празника на Свиленград - 5 октомври. В обновена триетажна сграда до стария мост на река Марица и при отлични условия, без влага и при равномерна температура, вече може да се събере и съхранява богатият общински книжен фонд от 87 хиляди тома. За първи път библиотеката в Свиленград има собствена сграда, която отговаря на всички съвременни изисквания. Досега тя няколко пъти се е помещавала в читалището, а през 90-те години на миналия век за целта е била пригодена малка сграда, бивша градска баня.
Сградата на новото културно средище е изцяло санирана по проект на общината на стойност 570 хиляди лева. Помещенията са ремонтирани със 150 500 лева, осигурени от общината. Модерното оборудване и обзавеждането са на стойност 108 хиляди лева.
Библиотеката разполага със самостоятелен детски отдел, заемна за възрастни, читалня по хуманитарни науки, читалня точни науки, читалня периодика и справочен отдел и читалня изкуство. Посетителите могат да се наслаждават на книгите и в открита лятна читалня на третия етаж. Там има също конферентна зала и компютърен център. Осигурен е достъп за хора с увреждания с инсталиране на рампа и асансьор. Въвежда се автоматизирано обслужване на читателите.
„Историята ни е завещала малко от построеното някога на това място. Нашата задача бе да съхраним останалото и да го надградим с духовност, за да може историческият център на Свиленград да стане и духовен”, каза в словото си кметът на общината инж. Георги Манолов. Той припомни свършеното от общината в тази насока - от 2012 година старата турска баня бе превърната в Арт галерия, Старият мост на р. Марица бе реконструиран и модернизиран, а миналата година с помощта на фондация „Въздигане“ и средства от дарения бе вдигнат единственият в страната паметник на ген. Никола Иванов, който се намира пред новата библиотека. „Постигнахме всичко това с много труд, любов и воля. Изпълнихме всичко последователно, упорито и осъзнато, за да може история, култура и духовни традиции да се въплътят в едно. И който има очи - да види, който има сърце - да се зарадва”, каза още Георги Манолов. Той изрази благодарност към общинските служители, допринесли с труда и знанията си за реализирането на новата библиотека.
„Това е единствената нова библиотека, която се открива в Южна България за последните години”, отбеляза областният управител на Хасково Станислав Дечев. Той посочи още, че благодарение на стотиците проекти, изпълнени в Свиленград, градът се развива бързо и за разлика от други погранични селища не само, че не се обезлюдява, а напротив - осигурява работни места и е притегателно място за млади хора, които създават семейства и остават. „Свиленград построи още един мост, но не от камък, а от знание - мост на духовността”, каза още в поздравлението си областният управител. Той се обърна лично към кмета на общината с думите: „ Уважаеми господин Манолов, от всички важни проекти, които реализирахте до сега, библиотеката е този, който ще запише името ви с ярки букви в историята на Свиленград. Защото вие сам знаете, че построеното може да бъде разрушено, но книжовността е вечна!”
Сред гостите на празника бяха също народните представители от Хасковски избирателен район - Никола Динков и Георги Станков, кметът на Харманли Мария Киркова, кметът на Любимец Анастас Анастасов, първият секретар на Генералното консулство на България в Одрин – Радослава Кафеджийска, скулпторът Дишко Дишков и активистите на фондация „Въздигане”, с чиято подкрепа миналата година на същата дата и място бе открит паметникът на ген. Никола Иванов.
Поздравителни адреси изпратиха президентът на България Румен Радев, министърът на културата Боил Банов, ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф Стоян Денчев, кметове, НПО, фирми.
Церемонията започна с факелно шествие на ученици, изпълнения на Мажоретния състав и духов оркестър „Костадин Манов”. Стотиците присъстващи жители на града се насладиха на празничен спектакъл по действителна история от миналото на Свиленград от 1913 г. В постановката участваха деца и ученици, самодейци, театрали, хористи, танцьори. Спектакълът бе осъществен по идея и под режисурата на световноизвестния мим Герасим Дишлиев.
Празникът завърши със запалване светлините на библиотеката и пищна заря над Марица.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

Процедура за набиране на предложения за местни инициативи сесия 2019г.

Съобщение за публикуван Проект на Наредба №7 за условията и реда за управление  и разпореждане с общинския жилищен фонд

Съобщение за публикуван проект за отмяна и приемане на правилник за финансова помощ

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 20 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Свиленград

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” СВИЛЕНГРАД14.06.2019 г. - 16.06.2019 г.

Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Свиленград.

Регламент на XIV национален поетичен конкурс „Жената – любима и майка” 2019

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение за публикуван проект на Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Свиленград

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Съобщение до всички регистрирани земеделски стопани, които не са декларирали изплатените им през миналата година субсидии от ДФ”Земеделие”

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обяви и заповеди относно започнала процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за 2018/2019 година

Съобщение за публикуван проект на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Съобщение за изготвен проект за Изменение  в чл. 26, ал. 14 от Наредба  №19 За условията и реда за поемане, обслужване и управление на общински дълг на община Свиленград

Съобщение за изготвен проект за Изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград

Съобщение за публично обсъждане за поемане на общински дълг

Политика за защита на личните данни

Съобщение за животновъдите от землище с.Костур и землище с.Младиново

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за изготвен Проект на Наредба № 9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала

Протокол от 29.06.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. от Държавен Поземлен Фонд е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 

Протокол от 23.05.2018г. за поправка на протокол е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 26.04.2018г. за  разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г. е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

Протокол от 23.03.2018г. за разпределени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади за стопанската 2018-2019г.е публикуван в раздел „Общинска собственост – Обявления"

 Заповед на Кмета на община Свиленград за определяне на комисия за заличаване на адрес

Съобщение във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл.37и от ЗСПЗЗ

Обява за стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2018 година..

Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Публикуван проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2018г.

Заповед относно предстоящите Коледни и Новогодишни празници

Обявление за спечелил конкурс за избор на управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД"

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Промяна на разписанието за градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Областна дирекция "Земеделие" Хасково-процедури по чл.37в от ЗСПЗЗ за 2016/2017 година

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

Промяна разписанието за движение на градските автобусни линии.

Правилник за общински социален фонд

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

Наредба за собствеността, ползването, управлението, стопанисването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинската пътна мрежа 

Наредба 3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в община Свиленград 

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г.

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Достъп до обществена информация

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.