++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Бюджетът на общината за 2019 г. е 24 251 518 лева
01.02.2019
Бюджетът на община Свиленград за 2019 г. е 24 251 518 лева. Той бе приет от Общинския съвет на първата за годината редовна сесия.
За делегирани от държавата дейности са предвидени 11 734 204 лева, за местни дейности – 12 517 314 лева. В перото за местни дейности данъчните приходи са в размер на 2 339 000 лева, а неданъчните приходи са 3 706 911 лева.
За дейностите в образованието – издръжката на детски градини, подготвителни групи в училищата, ресурсно подпомагане, професионални паралелки, транспортни разходи на учителите и др. са предвидени 8 596 297 лева.
За социално осигуряване, подпомагане и грижи средствата са 1 547 178 лева. За помощи на нуждаещи се по решения на Общинския съвет се отпускат 69 500 лева. За подпомагане на новородено дете помощта става 400 лева. За подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми сумата е 6 000 лева, 10 000 лева ще бъдат дадени за помощи по молби на граждани.
С 230 270 лева ще се финансира дейността на читалищата през годината, а 222 000 лева са за спортните клубове. За издръжката на музея и арт галерията са предвидени 90 440 лева, за библиотеките – 185 066 лева. Събитията от културния календар на общината ще се финансират със 70 000 лева.
Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” ще разполага с бюджет от 2 348 612 лева. От тях 632 113 лева са за сметосъбиране.
Инвестиционната програма на общината е разчетена в размер на 12 969 781 лева. В тази сума влизат 6 292 996 лева от бюджета и още 6 676 785 лева, привлечени от европейски програми. Общината предвижда да бъдат вложени най-много средства в подмяната на водопроводна мрежа и благоустрояването на 38 градски улици, в реконструкция на водопроводи в най-големите села на общината – Студена, Левка, Момково и Капитан Андреево, в изграждането на пречиствателна станция за питейна вода, нова детска градина, изграждане на улица и паркинг в кв. „Лозица”, изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета и други. Ще се финансира благоустрояването на зелени площи по селата с проекти към Местната инициативна група.
„Тази година ще бъде на инвестициите в инфраструктурата, заяви заместник-кметът Мария Костадинова. Πpи изгoтвянeтo нa финaнcoвaтa paмĸa cмe ce cъoбpaзили c жeлaниятa нa бизнeca, нaceлeниeтo, c peшeниятa, взeмaни oт Oбщинcĸия cъвeт, cтpaтeгиитe, плaнoвeтe, пpoгpaмитe, пpиeмaни пpeз гoдинитe. Oпитaли cмe ce дa пocтигнeм бaлaнc мeждy нeoбxoдимoтo, жeлaнoтo и нaличния финaнcoв pecypc, ĸoйтo мoжeм дa гeнepиpaмe пpeз гoдинaтa.”


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Документи за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.