++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Общината отличи учители и ученици на годината
23.05.2019
Годишните награди за просвета „Ученик и Учител на годината” на Община Свиленград бяха връчени на тържествена церемония с коктейл в ресторант „Марица”. Тези отличия Община Свиленград присъжда за поредна година като признание за труда и постигнатите успехи от ученици и учители. Наградите връчиха заместник-кметът Мария Костадинова и председателстващата Общинския съвет Цветелина Атанасова.
Стефана Узунова е носител на наградата „Учител на 2019 г.” в категория „Училищно образование”, Валентина Стоянова е отличена с приза „Учител на 2019 г.” в категория „Предучилищно образование”. За „Ученик на 2019 г.” бе обявен Атанас Шишков.
Стефана Узунова е учител в Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Хр. Ботев”. Тя е носител на почетното отличие на министерството на образованието и науката „Неофит Рилски”. През тази учебна година повишава професионалната си квалификация с 4 обучения. Тя мотивира и подготви качествено училищния отбор за Националното състезание „Млад фермер”. На Регионалния кръг Васил Лилянов печели трето място в дисциплината „Резитба на нискостъблени лозя” и дублира резултата си на Националното състезание в гр. Добрич. Участва в екипа-домакин на Националното състезание по озеленяване и цветарство, чиято перфектна организация е оценена високо от представителите на министерството. Работи активно по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, дейност „Модернизиране на учебното съдържание”. Участва в разработването на 124 учебни програми по учебни предмети от отрасловата и специфичната професионална подготовка направление „Растениевъдство и животновъдство”. Аграрният университет в Пловдив я включи в проект „Разработване на механизъм за реализиране на връзка между професионалното и висшето образование в аграрните науки”. Участва и в проект „Общата селскостопанска политика на ЕС”.

Валентина Стоянова е учител в ДГ „Радост”. През тази година участва в няколко квалификации, свързани с комуникацията на детските градини, родителите и семейството, с иновативни подходи за обучение и възпитание. Работи успешно както с деца с различна етническа принадлежност, така и с деца със специални образователни потребности, деца в риск, с хронични заболявания, и с изявени дарби. Сътрудничи с обществения съвет, участва в организацията на празници, тържества и благотворителни инициативи. Организира три открити урока пред родителите и с тяхното пряко участие - “Седмица на четенето“, „Коледна работилница“, “Ден рожден на свободата“. В кампанията „Зелена България“ заедно с децата засадиха в двора на детската градина 15 дръвчета.

Най-успешните учители, номинирани за тазгодишните награди за просвета, са: Димитринка Дойчева от НУ „Христо Попмарков”, Евелина Къналиева от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка, Златка Станкова от СУ “Д-р Петър Берон”, Маргарита Игнатова от Център за специална образователна подкрепа ”Стефан Василев”, Мария Савова от I ОУ ”Иван Вазов”, Христо Балджиев от ОУ “Любен Каравелов”, Живка Георгиева от ДГ "Детелина”, Красимира Стайкова-Дянкова от ДГ ,,Слънце“, Росица Николова от ДГ “Снежанка”, Тонка Алексиева от ДГ „Зорница”.

Атанас Шишков е от I ОУ "Иван Вазов". През тази година той участва в общинския кръг на олимпиадите по български език и литература, биология и здравно образование, география и икономика, история и цивилизация. Класиран е за областния кръг на олимпиадите по биология и здравно образование и история и цивилизация. По история и цивилизация Атанас Шишков заема първо място в областта и се класира за участие на Националната олимпиада в гр.Копривщица. Там постига общ резултат 5,90, заема почетното трето място и е обявен за лауреат на олимпиадата. Атанас участва и в благотворителни инициативи – „Заедно за Ванеса“ и „Вълшебна Коледа за Ванеса“.
Най-изявените ученици, номинирани за наградата на 2019 г., са: Янаки Коларов от ПГССИ „Христо Ботев“, Георги Койчев от СУ „Д-р Петър Берон”,Зина Кирилова от ОУ„Любен Каравелов“, Зюмбюла Вангелова от НУ “Христо Попмарков“ и Илиян Иванов от ОУ „Христо Ботев”, с. Левка.ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.