++ А --


Untitled Document
Untitled Document НОВИНИ Untitled Document

Untitled Document

Кметът инж. Георги Манолов получи награда за развитие на региона от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
16.07.2019
Кметът на Община Свиленград инж. Георги Манолов получи специалната награда на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за вдъхновяващ визионер, дългогодишен ефективен кмет, променящ средата и стимулиращ развитието на региона. Отличието му бе връчено от вицепремиера на България по икономическа и демографска политика Марияна Николова на Седмите годишни награди на КРИБ в Хасково – „Гласът на българския бизнес”.
През последните 15 години инж. Георги Манолов се отличи като най-успешния общински ръководител, допринесъл за развитието на своята община и на целия регион с новаторски решения и упорита работа, постигнал уважение и респект в цялостната си дейност, стабилен стожер на реда, справедливостта и взаимопомощта в обществото ни, се казва в мотивите за наградата.
Неговият значим принос в развитието на бизнес средата в региона трудно може да се измери. Близо 120 млн. лeвa са вложени на територията на община Свиленград само от европейските фондове - това са средства, привлечени от екипа на кмета Манолов с активна работа по разработване и реализиране на проекти. Oбщинa Cвилeнгpaд е първа в област Хасково по усвоени евросредства нa глава oт нaceлeниeтo - 4982 лева. Отделно близо 50 млн. лева са вложени от национални програми и собствени капиталови средства. Показателен е фактът, че с активната си дейност в община Свиленград той е създал и предоставил възможности за работа и трудова заетост на над 550 фирми от Хасковска област и от цяла България от всички сфери на икономиката. При създадените от Манолов условия значително са нараснали инвестициите във всички сфери на стопанския и културен живот: туризма, хотелиерството, ресторантьорството, транспорта, селското стопанство, търговията и услугите, инфраструктурата, строителството и санирането, ВиК сектора, газификацията, опазването на историческото наследство, екологията, здравеопазването, социалните услуги, спорта, младежките дейности, културата, превенцията от бедствия и аварии. С активните усилия на кмета Георги Манолов Свиленград се превърна в един от центровете на трансгранично сътрудничество в област Хасково и в България.
Две фирми от Свиленград - „Хестея“ и „Лев Ойл“, също получиха награди от КРИБ - за „Социално отговорна компания - партньор на община”. Проф. Николай Вълканов - заместник-председател на Управителния съвет на КРИБ, връчи наградите на техните управители Христина Бойчева и Светлана Бакалова. Кметът Георги Манолов отбеляза в словото си щедрата благотворителна дейност на тези фирми за подпомагане на нуждаещите се, децата и спорта в общината. Организатор на събитието е КРИБ Хасково с председател Стефан Димитров. Присъстваха представители на бизнеса, кметове на общини, председатели на общински съвети, дипломати, учени икономисти и социолози.


ВСИЧКИ НОВИНИ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.