++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Информационна кампания за регистрирани земеделски производители от Инспекция по труда
26.06.2019
Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Хасково организира среща с регистрираните земеделски производители от община Свиленград във връзка с еднодневни трудови договори по чл.114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Тя ще ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 Г.
26.06.2019
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – СВИЛЕНГРАД бул. “България” №32, тел:0379/7- 43- 20, e-mail: obs@svilengrad.bg ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА ...
Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград
20.06.2019
О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във връзка с чл. ...
Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград
13.06.2019
Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 13.06.2019 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за ...
Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград за мандат януари 2020 – януари 2024 година
13.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – СВИЛЕНГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2020 – ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Свиленград и ...
Разделно събиране на стари дрехи, обувки и чанти от домакинствата
12.06.2019
Община Свиленград въведе Система за разделно събиране на стари дрехи, обувки и чанти от домакинствата. Те се предават безвъзмездно на площадката, намираща се на ул.‘‘Акад. Желязков‘‘ №5 (складовете на бившия Кореком в кв. „Изгрев”). Дрехите ще преминат през последващо ...
Съобщение за публикуван "Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград"
11.06.2019
Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в ...
Церемония за 2 юни - от 12.00 ч. на площад "5 октомври"
29.05.2019
Тържествена церемония и поднасяне на венци и цветя на паметника на героите от войните на площад "5 октомври" ще се проведе в чест на Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България на 2 юни от ...
Съобщение от Сухопътни войски на РБългария за жителите на Община Свиленград
28.05.2019
Във връзка с предстоящо многонационално учение „Saber Guardian - 19” от 29.05.2019г. до 29.06.2019г. от Граничен пункт „Кап. Петко войвода” към вътрешността на страната ще преминава сухопътна военна техника. Учението се провежда всяка година на територията на ...
С авиационна техника ще се пръска срещу комари по поречието на река Марица
28.05.2019
В период от 28.05.2019 г. до 07.06.2019 г. от 05.30 до 10.00 часа ще се проведе третиране срещу комари с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до река Марица, съгласно договор ...
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Документи за провеждане на конкурс за длъжността "Директор" на Детска градина "Радост", гр. Свиленград

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.