++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Регламент на Втори национален фолклорен фестивал на любителските клубове по танци "Веселяшки хоровод"
30.03.2017
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
И
КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯЦИ” - СВИЛЕНГРАД
ОРГАНИЗИРАТ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
НА ЛЮБИТЕЛСКИТЕ КЛУБОВЕ ПО ТАНЦИ „ВЕСЕЛЯШКИ ХОРОВОД”
22.04.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
ЦЕЛ: Популяризиране, запазване и развитие на българския танцов фолклор.

І. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
• Във фестивала могат да участват всички клубове и формации от страната, изучаващи български народни хора.
• Участниците да не са професионалисти, без ограничение на възрастта.
• Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми (облеклото е по преценка на ръководителите на групи).
• Клубът - организатор на мероприятието, не участва в конкурсната програма и в разпределението на наградния фонд.
• На всички участници организирано се осигуряват подкрепителни напитки и сувенири, съгласно предоставената бройка по заявка за участие.

ІІ. КРЕТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
2.1. Представяне на автентично хоро от етнографската област на групата с времетраене до 3 минути.
Критерии за оценка: автентичност на хорото, стил и характер на хорото, артистичност, душевност и настроение на танцьорите при изпълнението на хорото.
С това хоро клубът участва за награда „Автентично хоро – Веселяшки Хоровод 2017”.

2.2. Хореографско решение върху едно хорo с времетраене до 3 минути.
Критерии за оценка: обработка и композиция на хорото, техническо майсторство на изпълнителите.
С това хоро клубът участва за награда „Хореографска обработка - Веселяшки Хоровод 2017”.

*Забележка: Ако танцов клуб не желае да се яви с хореографска обработка на хоро по желание, то той изпълнява хоро по избор, което не се оценява от журито.

Двете хора се изпълняват в блок програма. Музикалният съпровод да бъде осигурен на CD или флаш памет. Не се толерира представяне с жива музика!

2.3. Надиграване по двойки по зададена от журито програма.
Критерии за оценка: разпознаване и заиграване на хорото, по възможност импровизация, техническо майсторство на изпълнителите, артистичност, душевност и настроение на танцьорите.
Двойките ще се надиграват за наградите на организатора - Клуб за народни танци «Веселяци».

Групите заплащат такса за участие в размер на 7 лв. на участник по банков път и изпращат копие от платежното нареждане заедно с окончателната Заявка за участие с точния брой на танцьорите и ръководителите.

Всички клубове, желаещи да участват, попълват Заявка за участие по приложен образец и я изпращат до 01.04.2017 г. на e-mail: veselyatsi@abv.bg
Със заявката се внася 100 % от таксата за участие по банков път, по банкова сметка, която ще бъде обявена допълнително.
При неявяване на групата сумата не се възстановява!
В платежното нареждане в графата „основание” се записва: името на групата.

Организаторите на фестивала не поемат разноските на участниците за пребиваването им в Свиленград.
Участниците сами организират нощувките си. За целта прилагаме информация с контакти на хотели и къщи за гости в района на Свиленград.
При желание от страна на клубовете, организаторите могат да съдействат за съпътстващи посещения на културно-исторически забележителности в гр. Свиленград и региона.
Вечерта ще завърши с официална вечеря.
Регистрацията на участниците се извършва 1 час преди обявяването на началото на фестивала (т.е. от 09:00 часа на 22.04.2017 год., в Спортна зала гр.Свиленград) от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на представянето.

Организаторите си запазват правото да видеофилмират и фотозаснемат изпълненията на участниците в конкурса с цел създаване на архив на мероприятието, като същите няма да бъдат използвани с търговска цел, с което да се наруши Закона за авторското право и сродните му права.

ІІІ. ОЦЕНКА И НАГРАДИ:
Оценяването ще се извършва от квалифицирано професионално жури от утвърдени специалисти в областта на българския танцов фолклор с председател проф. Даниела Дженева. Журито заседава след края на изпълненията и обявява класирането. Класирането не подлежи на обжалване!

Оценката и награждаването ще се извършват по категории, както следва:
• Награда „Автентично хоро – Веселяшки Хоровод 2017 ” - плакет и диплом за първите три места;
• Награда „Хореографска обработка - Веселяшки Хоровод 2017” - плакет и диплом за първите три места;
• Награда на Клуб за народни танци «Веселяци» за надиграване по двойки - плакет и диплом за първите три места.
Ще бъдат осигурени и следните допълнителни награди:
• Голямата награда на Община Свиленград;
• Награди на спонсори.
Всички групи, участници във фестивала, получават грамоти и подаръци.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 1 април 2017 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Спортна зала Свиленград – гр.Свиленград, ул. «Ненчо Христов» №1

Организатор на фестивала и лица за контакти:
Клуб за народни танци «Веселяци»
Петя Стефанова (организатор)
GSM: 088 60 60 313, e-mail: petq_angelova70@abv.bg


Програма на фестивала
22.04.2017 г.

09:00-10:00 ч. Регистрация на групите и теглене на жребий за реда на участие
10:00-10:15 ч. Официално откриване на Фестивала и обявяване на групите и техните ръководители.
10:15 ч. Явяване на групите по реда на изтегления жребий.
В почивките групите танцуват популярни хора.
Фестивалът ще завърши с концерт на ФТТ ''Найден Киров'' гр. Русе, с художествен ръководител Богдан Донев.

Обявяване на победителите. Награждаване.Закриване на фестивала.

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.